prof. dr hab. Mirosław Karwat

Profesor nauk humanistycznych, politolog, kierownik Zakładu Filozofii i Teorii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie teorii polityki i socjotechniki. Wieloletni (po chwilę obecną) Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (magisterium w 1975 roku), stopień doktora uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 1977 roku, stopień doktora habilitowanego w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie w 1986 roku, tytuł profesora nauk humanistycznych w 2009 roku.

Autor blisko 200 artykułów naukowych w czasopismach i pracach zbiorowych, przeszło 300 artykułów popularnonaukowych i publicystycznych oraz książek: Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie (1980); Kołowrót działacza, czyli traktat o samoparaliżu organizacji (1983); Poradnik pseudodziałacza (1983); Człowiek polityczny. Próba interpretacji marksistowskiej (1989); Sami swoi. Rzecz o rozkładzie partii rządzącej (1991); Miernoty i figuranci. Formalistyczna degeneracja władzy (1993); Sztuka manipulacji politycznej (1998 i 3 dalsze wydania w kolejnych latach); O perfidii (2001); Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa (2004); O demagogii (2006); O złośliwej dyskredytacji (2006); Teoria prowokacji (2007); Akredytacja w życiu społecznym i politycznym (2009); O karykaturze polityki (2012); Podstawy socjotechniki. Dla politologów, polityków i nie tylko (2014). Redaktor i współautor tomu  Paradoksy polityki (2006); współredaktor i współautor tomu Leksykon pojęć politycznych (2013).  

Zainteresowania badawcze

 • teoria polityki
 • metodologiczne problemy teorii polityki
 • teoria uczestnictwa (partycypacji)
 • socjotechnika
 • mechanizm i repertuar manipulacji
 • wzorce i style kultury polityczne
 • patologie polityki

Dydaktyka

 • Teoria Polityki
 • Wstęp do Nauki o Polityce
 • Socjotechnika PolitycznaPodmiotowość Polityczna
 • Partycypacja Polityczna
 • Manipulacja Polityczna

Ważniejsze publikacje

 • Mirosław Karwat, Podmiotowość polityczna: humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
 • Mirosław Karwat, Włodzimierz Milanowski, Młodzież jako przedmiot i podmiot polityki, Młodzież, ruch młodzieżowy, polityka. T. 1, Warszawa: Centralna Szkoła Aktywu ZSMP, 1981.
 • Mirosław Karwat, Odnowiciele, Warszawa : Książka i Wiedza, 1984.
 • Mirosław Karwat, Człowiek polityczny: próba interpretacji marksistowskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
 • Mirosław Karwat, Miernoty i figuranci: formalistyczna degeneracja władzy, Toruń: A. Marszałek, 1993.
 • Mirosław Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń: A. Marszałek, 1999.
 • Mirosław Karwat, O perfidii, Warszawa: Muza, 2001.
 • Mirosław Karwat, Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa: eseje przewrotne, Warszawa: Elipsa, 2004.
 • Mirosław Karwat, O demagogii, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2006.
 • Mirosław Karwat, O złośliwej dyskredytacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Mirosław Karwat, Teoria prowokacji: analiza politologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014
 • Mirosław Karwat, Podstawy socjotechniki: dla politologów, polityków i nie tylko, Warszawa 2014


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego