dr Bartłomiej Biskup

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2000). Doktor nauk humanistycznych (2007). Obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki. Naukowo zajmuje się zagadnieniami komunikowania politycznego i marketingu politycznego. Uczestnik wielu ogólnopolskich projektów badawczych dotyczących kampanii wyborczych. Prowadzi m. in. zajęcia z komunikowania politycznego, public relations, marketingu politycznego, kreowania wizerunku, strategii kampanii wyborczych. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Od 1999 roku związany zawodowo z PR i marketingiem, pracował w kilku korporacjach i instytucjach, gdzie pełnił różne funkcje w obszarze komunikowania – m. in. rzecznika prasowego oraz dyrektora komunikacji.

Od 1994 roku przygotowuje i realizuje kampanie wyborcze jako doradca sztabów wyborczych i kandydatów. Od 1997 roku prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji publicznej i politycznej, sztuki publicznych wystąpień, współpracy z mediami, kreowania wizerunku, tworzenia i realizacji strategii wyborczych, public relations, komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie jest częstym konsultantem dla polityków i osób zarządzających dużymi firmami.

Zainteresowania badawcze:

 • marketing polityczny,
 • public relations,
 • kampanie wyborcze,
 • wybory w krajach europy wschodniej.

Dydaktyka:

 • Strategie Kampanii Wyborczych,
 • Praktyczne Aspekty Kreowania Wizerunku Publicznego,
 • Public Relations,
 • Metody Reklamy i Promocji.

Ważniejsze publikacje:

 • Bartłomiej Biskup, Prawybory w systemie kreacji przywódców politycznych (doświadczenia polskie), [w:] Studia politologiczne, vol. 5, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2001.
 • Bartłomiej Biskup, Olgierd Annusewicz, Oblicza manipulacji. Debata telewizyjna przed referendum akcesyjnym w Polsce, [w:] Viribus Unitis, nr 3, Warszawa: Stowarzyszenie Filistrów Welecji, 2005.
 • Bartłomiej Biskup (opr.), Świadomość historyczna i patriotyczna Polaków oraz percepcja Powstania Warszawskiego – ekstrakt z badań opinii publicznej, [w:] Polityka historyczna, Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego, 2005.
 • Bartłomiej Biskup, Małgorzata Kaczorowska, Decyzje społeczeństwa polskiego w wyborach samorządowych, [w:] Społeczeństwo i polityka, nr 1, Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Wydział Nauk Politycznych, 2006.
 • Bartłomiej Biskup, Narzędzia kampanii wyborczych w warunkach transformacji, [w:] Studia politologiczne, vol. 10, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2006.
 • Bartłomiej Biskup, Polacy niegłosujący – zawiedzeni, zmęczeni, czy niezainteresowani?, [w:] Gerd Meyer, Stanisław Sulowski, Wojciech Łukowski (red.), Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2007.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego