dr Olgierd Annusewicz

Politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych UW. Specjalizuje się w obszarze komunikacji politycznej ze szczególnym uwzględnieniem retoryki sceny politycznej, mechanizmów kształtowania i zarządzania wizerunkiem w polityce, analizuje zjawiska konfliktów politycznych. Prowadzi zajęcia z między innymi z retoryki i erystyki, wywierania wpływu w polityce, mechanizmów promocji w polityce i negocjacji i mediacji.

W swoich badaniach koncentruje się na mechanizmach kształtowania wizerunku poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu oraz tzw. nowych mediów, jak również wpływem mediów na wizerunki polityków. Jest autorem szeregu publikacji dotyczących różnych aspektów komunikowania politycznego i kształtowania wizerunku.

Zastępca dyrektora Ośrodka Analiz Politologicznych UW. Ekspert komentujący dla polskich i zagranicznych mediów bieżące wydarzenia polityczne i społeczne.

Zainteresowania badawcze

 • język polskiej polityki, retoryka sceny politycznej
 • mechanizmy erystyczne w debacie publicznej
 • komunikacja polityczna i marketing polityczny
 • komunikacja polityczna w mediach społecznościowych
 • zarządzanie wizerunkiem politycznym
 • rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, mediacje, zarządzanie projektami

Dydaktyka

 • Retoryka i erystyka
 • Sztuka negocjacji/The Art of Negotiation
 • Doradztwo polityczne
 • Kampanie wyborcze

Ważniejsze publikacje:

 • Olgierd Annusewicz, Reklama a reklama polityczna, czyli projektowanie politycznych kampanii reklamowych [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.) „Studia politologiczne” 2002, vol. 6.
 • Olgierd Annusewicz, O naturze preferencji wyborczych, czyli racjonalne i irracjonalne przesłanki decyzji wyborczych [w:] B. Górowska (red.), Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych, Warszawa 2004.
 • Olgierd Annusewicz, Marketing polityczny – pytania i kontrowersje. Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.) Scena polityczna i media: miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, Warszawa 2004.
 • Olgierd Annusewicz, Polityczne Public Relations [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.) „Studia politologiczne” 2005, vol. 9.
 • Olgierd Annusewicz, Komunikowanie polityczne w okresie przedwyborczym, [w:] E.M. Marciniak (red.), Studia Politologiczne vol. 25, Warszawa 2012.
 • Olgierd Annusewicz, Polskie kampanie wyborcze 1989 – 2011. Od plakatów z Lechem Wałęsą do marketingu 3.0, [w:] A.Materska-Sosnowska, T. Słomka (red.), Studia Politologiczne vol. 22, Warszawa 2011.
 • Olgierd Annusewicz, Celebrytyzacja polityczna,  [w:] S. Sulowski (red.), Studia Politologiczne vol. 20, Warszawa 2011.
 • Olgierd Annusewicz, Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Studia Politologiczne vol. 14, Warszawa 2009.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego