dr hab. Daniel Przastek

Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2016 r. zastępca dyrektora INP UW ds. naukowych i współpracy z zagranicą. Stypendysta Polskiej Fundacji Kulturalnej w Buffalo (USA). W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata. W kręgu zainteresowań pozostają związki sztuki i polityki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje teatru i polityki. Autor książki Środowisko teatru w okresie stanu wojennego. Publikował na łamach „Notatnika Teatralnego”, „Opcji”, „Przeglądu Powszechnego”, „Teatru” oraz innych periodyków naukowych. Współpracował z Instytutem Teatralnym w Warszawie, gdzie przygotował w 2007 roku wystawę Teatr stanu wojennego. Współtwórca studenckiego zespołu „Teatr i Polityka” z którym stworzył siedem spektakli teatralnych. W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej współpracował, jako dramaturg, z Michałem Zadarą przy produkcji Orestei Iannisa Xenakisa i Krzysztofem Pastorem realizując balet I przejdą deszcze… do muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego. W 2011 roku współpracował ponownie jako dramaturg z Michałem Zadarą przy realizacjach spektakli Awantura warszawska w Muzeum Powstania Warszawskiego, Prolog Czesława Miłosza w Instytucie Teatralnym w Warszawie i Hotel «Savoy» Józefa Rotha w Teatrze Nowym w Łodzi. Współautor projektu laboratorium naukowo-artystycznego w Teatrze Polskim w Warszawie Pięć polskich mów.

 

Zainteresowania

 • najnowsza historia Polski i świata
 • związki sztuki i polityki

Dydaktyka

 • Historia Polski XX wieku
 • Historia Społeczna Europy
 • Historia Powszechna XX wieku

Ważniejsze publikacje

 • Daniel Przastek, Teatr w okresie politycznego przełomu (1981-1984), „Rocznik Nauk Politycznych” 2002, nr 4.
 • Daniel Przastek, Europejska współpraca kulturalna. Unia Teatrów Europy, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2.
 • Daniel Przastek, Wykorzystujący i wykorzystani. O przyczynach wydarzeń roku 1968 w Polsce i na świecie, „Świat i Polityka” 2003, 1-2.
 • Daniel Przastek, Theatre during political transformation (1981-1984), „Political Science Annual” 2004, nr 6.
 • Daniel Przastek, Kultura polityczna społeczeństwa polskiego w XX wieku, „Społeczeństwo i Polityka” 2004, nr 1.
 • Daniel Przastek, Wzorce i świadectwa, [w:] Horyzonty teatru. Szkice o twórczości Kazimierza Brauna, Toruń 2004.
 • Daniel Przastek, Polityczność teatru polskiego w latach 1944-1981, „Rocznik Nauk Politycznych” 2005, nr 8.
 • Daniel Przastek, Środowisko teatru w okresie stanu wojennego, Warszawa 2005.
 • Daniel Przastek, Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015, Warszawa 2017


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego