dr hab. Sebastian Kozłowski

Pracownik Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Opiekun koła naukowego studentów „Ars Politica”. Były doradca i szef gabinetu politycznego ministra zdrowia (2004-2005). Były zastępca burmistrza gminy Warszawa-Targówek (2001-2002) i radny trzech kadencji w gminie/dzielnicy Targówek (1998-2010). Były redaktor naczelny miesięcznika „Przegląd Samorządowy. Monitor Zamówień Publicznych” (2004). Autor licznych artykułów i felietonów w prasie samorządowej, lokalnej. Od 2015 r. jest ekspertem uprawnionym do udziału w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

Zainteresowania badawcze

 • Socjologia polityki
 • Problematyka funkcjonowania samorządu lokalnego
 • Zagadnienia polskiej transformacji systemowej
 • Socjopolityczną analiza patologii organizacyjnych
 • Uwarunkowania działania jednostki w polityce
 • Koncepcje deterministyczne i indeterministyczne w badaniach nad polityką

Dydaktyka

 • Socjologia Ogólna
 • Współczesne Teorie Polityki
 • Polityka Medialna Samorządu Terytorialnego
 • Elementy Wiedzy o Kulturze
 • Społeczeństwo Obywatelskie – Teoria i Praktyka

Ważniejsze publikacje:Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego