dr Aleksandra Zięba

Adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie. Prowadzi badania niemcoznawcze i nad terroryzmem. Stypendystka Fundacji Herberta Quandta na Uniwersytecie w Konstancji (2001-2002), DAAD na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2004), Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Laureatka „Nagrody Zamku Książ” Centrum Europejskiego, Instytutu im. Hannah Arendt do Badań nad Totalitaryzmem w Dreźnie i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za najlepszą pracę magisterską, dotyczącą problematyki niemieckiej (2006) oraz „Nagrody im. Profesora Piotra Dobrowolskiego” za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu badań niemcoznawczych (2010). Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Zainteresowania badawcze

  • fundamentalizm islamski
  • polityka bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec
  • współczesny terroryzm
  • zwalczanie terroryzmu

Dydaktyka

  • Współczesny Terroryzm
  • Zwalczanie Terroryzmu

Ważniejsze publikacje:

Kontakt

e-mail: a.zieba@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego