dr Aleksandra Zięba

Adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie. Prowadzi badania niemcoznawcze i nad terroryzmem. Stypendystka Fundacji Herberta Quandta na Uniwersytecie w Konstancji (2001-2002), DAAD na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2004), Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Laureatka „Nagrody Zamku Książ” Centrum Europejskiego, Instytutu im. Hannah Arendt do Badań nad Totalitaryzmem w Dreźnie i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za najlepszą pracę magisterską, dotyczącą problematyki niemieckiej (2006) oraz „Nagrody im. Profesora Piotra Dobrowolskiego” za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu badań niemcoznawczych (2010). Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

 

Zainteresowania badawcze

 • rola kobiet w organizacjach terrorystycznych
 • polityka bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec
 • współczesny terroryzm
 • zwalczanie terroryzmu

Dydaktyka

 • Współczesny Terroryzm
 • Zwalczanie Terroryzmu

Ważniejsze publikacje:

Książki

 • Współredakcja Z. Siemiątkowski, A.Zięba, Służby specjalne we współczesnym państwie, Warszawa 2016.
 • Współredakcja A. Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012.
 • Die Erweiterung der Europäischen Union in der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Katowice 2011.
 •  Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Deutschlandpolitik rządów Konrada Adenauera i Helmuta Kohla, Toruń 2004.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

Kontakt

e-mail: a.zieba@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego