dr Michał Mistygacz

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2005) - specjalizacja administracja publiczna. Od 2005 r. doktorant w Zakładzie Systemów Politycznych INP UW.

Zainteresowania badawcze

  • Parlamentaryzm Polski
  • Ustroje polityczne państw świata współczesnego
  • Transformacja ustrojowa w Europie Środkowej i Wschodniej

Kontakt

e-mail: mistygacz@o2.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego