Kandydaci

Szanowni Państwo,

informujemy, że rusza dodatkowa tura rekrutacji na kierunki prowadzone przez INP UW, m.in. na:
Bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopnia, stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopnia, niestacjonarne
Politologia, I stopnia, niestacjonarne
Politologia II stopnia, stacjonarne

Więcej informacji TUTAJ.

 

OFERTA EDUKACYJNA

Instytut Nauk Politycznych UW systematycznie modyfikuje swoją szeroką ofertę dydaktyczną obejmującą aktualnie już trzy niezależne kierunki studiów: najlepszą i najnowocześniejszą w Polsce POLITOLOGIĘ, niezmiennie popularne BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oraz absolutną nowość - STUDIA EUROAZJATYCKIE. Jako jedna z niewielu jednostek akademickich INP UW zapewnia możliwość kształcenia na studiach pierwszego (licencjackie) i drugiego (magisterskie) stopnia, jak również na studiach podyplomowych. Instytut prowadzi także studia w języku angielskim (Master's Degree Studies in Political Science) oraz rosyjskim (Магистратура по специализации Политические науки). W ramach każdego z kierunków i trybów oferowane są liczne specjalizacje i specjalności, co w połączeniu z dużym wyborem przedmiotów fakultatywnych i lektoratów, unikalnym systemem modułowym oraz możliwością wyjazdu na partnerską uczelnię zagraniczną w ramach programu Erasmus-LPP, pozwala na naprawdę elastyczne i indywidualne kształtowanie programu studiów. Dzięki temu absolwenci INP mają później zdecydowanie większe szanse na rynku pracy, a lata studiów wspominają jako najpiękniejszy okres w swoim życiu.

NOWOCZESNE PROGRAMY NAUCZANIA

Wszystkie programy nauczania na każdym z kierunków studiów oferowanych w Instytucie Nauk Politycznych są stale modyfikowane pod kątem zainteresowań studentów i zapotrzebowania na rynku pracy. Tworząc nowe programy zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji władze INP kierowały się zasadą uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej przede wszystkim poprzez indywidualizację kształcenia, wprowadzenie na studiach licznych specjalizacji i specjalności, a na POLITOLOGII także unikalnych w skali ogólnopolskiej specjalnych „modułów” tj. grup przedmiotów indywidualnie wybieranych przez studenta. Dzięki temu każdy student uzyskał realny wpływ na charakter swoich studiów wybierając wyłącznie te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami! Zmiany objęły także Bezpieczeństwo Wewnętrzne, gdzie np. studia licencjackie realizowane są w profilu praktycznym. Dzięki tym rewolucyjnym zmianom oraz uruchomieniu trzeciego niezależnego kierunku studiów oferta dydaktyczna INP UW jest jeszcze bardziej atrakcyjna, a przy tym najnowocześniejsza w Polce! 

 

POLITOLOGIA, to idealny wybór gdy...
…pasjonuje Cię otaczająca rzeczywistość społeczno-polityczna, chciałbyś zostać doradcą politycznym, specjalistą od kreowania wizerunku, urzędnikiem w ministerstwie lub w instytucjach UE, a może nawet rozpocząć działalność polityczną.
...nie wiesz jeszcze czy chciałbyś być dziennikarzem, socjologiem, psychologiem, czy europeistą i szukasz kierunku, na którym zdobędziesz podstawową wiedzę z wielu dziedzin nauki by potem już w pełni świadomie wybrać studia II stopnia.

 

Wybierz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jeśli…
...masz już sprecyzowane plany i myślisz o karierze w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa, chciałbyś zostać specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmowi.
...szukasz nowego, perspektywicznego kierunku, który jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację we współczesnym świecie i który daje konkretne umiejętności tworzenia i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

 

Postaw na STUDIA EUROAZJATYCKIE jeśli…
…chcesz zostać jednym z pierwszych w Polsce specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji.

 

POLITOLOGIA

  Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie)
Tryby studiów Stacjonarne (dzienne)
Niestacjonarne (zaoczne)
Stacjonarne (dzienne)
Niestacjonarne (zaoczne)
Specjalizacje lub
Specjalności
Specjalizacje:
Marketing polityczny
Animacja życia publicznego
Administracja europejska
Administracja samorządowa
Ustrojowa
Polityka sportowa
Technologie informacyjno – komunikacyjne w sferze publicznej
Polityka innowacyjności
Marketing polityczny
Administracja publiczna
Analiza i doradztwo polityczne
Infobrokering polityczny
 
Moduły Od III semestru student indywidualnie współtworzy swój program studiów wybierając trzy spośród sześciu dostępnych „modułów”, na które składają się określone grupy przedmiotów.
Oferowane „moduły”:
Państwo i polityka
Komunikacja i polityka
Polityka i administracja
Idee i polityka
Historia i polityka
Socjologia i Polityka
Od II semestru student indywidualnie współtworzy swój program studiów wybierając trzy spośród sześciu dostępnych „modułów”, na które składają się określone grupy przedmiotów.
Oferowane „moduły”:
Teorie polityki
Państwo i prawo
Marketing i polityka
Kultura i społeczeństwo
Sprawy międzynarodowe
Polityki publiczne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie)
Tryby studiów Stacjonarne (dzienne)
Niestacjonarne (zaoczne)
Stacjonarne (dzienne)
Niestacjonarne (zaoczne)
Specjalizacje lub Specjalności Administracja porządku publicznego
Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
Zarządzanie kryzysowe
Specjalności:
Bezpieczeństwo energetyczne
Zarządzanie kryzysowe

STUDIA EUROAZJATYCKIE

  Studia II stopnia (magisterskie)
Tryby studiów Stacjonarne (dzienne)

STUDIA W JĘZYKACH OBCYCH

  Studia I stopnia Studia II stopnia (magisterskie)
Studia w jęz. angielskim Undergraduate Programme in Political Science
Undergraduate Programme in Internal Security
Master's Degree Studies in Political Science
Graduate Programme in Security Studies
Studia w jęz. rosyjskim Магистратура по специализации Политические науки

STUDIA PODYPLOMOWE

Administracja Rządowa i Samorządowa
Dydaktyka Wiedzy o Społeczeństwie i Przedsiębiorczości
Kontrola Instytucji Publicznych
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Studia Europejskie
Zarządzanie w Stanach Szczególnych Zagrożeń Państwa
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne (specjalność: Zabezpieczenie medyczne sytuacji kryzysowych)
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Etyka i polityka
Marketing w sferze publicznej
Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji publicznej
Zrównoważony rozwój lokalny

Studia Wdrażania Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji Lokalnych

Szczegółowe informacje znajdziesz na:

https://irk.uw.edu.pl
Internetowa Rejestracja Kandydatów; znajdziesz tam szczegółowe opisy studiów i zasady rekrutacji, a następnie zarejestrujesz się na Politologię lub Bezpieczeństwo Wewnętrzne

www.facebook.com/naukipolityczne
profil INP na Facebooku; jeszcze dziś kliknij „Lubię to!” i zaproponuj swoim znajomym, a będziesz zawsze najszybciej poinformowany

rekrutacja.inp@uw.edu.pl
rekrutacyjny adres e-mail; drogą elektroniczną zawsze uzyskasz szybką i profesjonalną odpowiedź na swoje pytanie

Pod numerem tel.: 22 55 23 721Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego