Składanie dokumentów

STUDIA I i II STOPNIA NA KIERUNKU
POLITOLOGIA

 

STUDIA I i II STOPNIA NA KIERUNKU
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU
STUDIA EUROAZJATYCKIE

 

STUDIA PODYPLOMOWEInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego