Zagadnienia kwalifikacyjne

STUDIA I i II STOPNIA NA KIERUNKU
POLITOLOGIA

 

 • Studia stacjonarne oraz niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

Rozmowa predyspozycyjna kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscy przeprowadzana jest na podstawie: Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Aspra, Warszawa 2007 i inne wydania.

Szczegółowe zagadnienia:

 • Kultura polityczna społeczeństwa
 • Państwo jako organizator życia społecznego
 • Idea społeczeństwa obywatelskiego
 • Tradycje i zasady demokracji liberalnej

 

 • Studia stacjonarne oraz niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Rozmowa predyspozycyjna kandydatów przyjmowanych na zasadach ogólnych oraz na innych zasadach niż obywatele polscy przeprowadzana jest na podstawie artykułu naukowego adekwatnego do wybranej specjalności. Kandydaci aplikujący jednocześnie na kilka specjalności będą kwalifikowani na poszczególne specjalności na podstawie adekwatnych dla nich artykułów.

Specjalność administracja publiczna

Specjalność marketing polityczny

Specjalność analiza i doradztwo polityczne

Specjalność infobrokering polityczny 

 

STUDIA I i II STOPNIA NA KIERUNKU
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

 • Studia stacjonarne oraz niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) I stopnia

Rozmowa predyspozycyjna kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscy przeprowadzana jest na podstawie: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, Warszawa 2009.

Szczegółowe zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo w erze globalizacji
 • Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Terroryzm jako zagrożenie państwa

 

 • Studia stacjonarne II stopnia

Podstawą kwalifikacji kandydatów przyjmowanych na zasadach ogólnych jest egzamin testowy przygotowany na podstawie podanych zagadnień szczegółowych.

Rozmowa predyspozycyjna kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscy przeprowadzana jest na podstawie: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, Warszawa 2009.

Szczegółowe zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo w erze globalizacji
 • Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Terroryzm jako zagrożenie państwa

 

 • Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Rozmowa predyspozycyjna kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscy przeprowadzana jest na podstawie: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, Warszawa 2009.

Szczegółowe zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo w erze globalizacji
 • Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Terroryzm jako zagrożenie państwa

 

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU
STUDIA EUROAZJATYCKIE

 

 • Studia stacjonarne oraz niestacjonarne (zaoczne) II stopnia
Rozmowa predyspozycyjna kandydatów przyjmowanych na zasadach ogólnych oraz na innych zasadach niż obywatele polscy przeprowadzana jest na podstawie wybranego artykułu naukowego.
Zamiast: Rozmowa predyspozycyjna kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscyprzeprowadzana jest na podstawie wybranego artykułu naukowego.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego