Konferencja Polskie wybory. 30 lat doświadczeń

Szanowni Państwo,

mija trzydzieści lat od wyborów 4 czerwca 1989 roku, wyborów które były efektem ustaleń Okrągłego Stołu. Wydarzenia te rozpoczęły proces demokratyzacji Polski. Zwycięstwo opozycji i wybór Tadeusza Mazowieckiego na Prezesa Rady Ministrów mają nie tylko symboliczne, ale przede wszystkim faktyczne znaczenie w procesie transformacji politycznej i gospodarczej Polski. Rozumiejąc doniosłość tego wydarzenia pragniemy z perspektywy trzech dekad dokonać pogłębionej analizy przebiegu i znaczenia wyborów „czerwcowych” w najnowszych dziejach Polski, zarówno od strony głównych aktorów, jak i obywateli.

Planowana przez nas konferencja będzie dogodną okazją do dyskusji nad znaczeniem tych wyborów oraz próbą naukowej oceny zmian politycznych, jakie nastąpiły później w Polsce, w zakresie rywalizacji wyborczej i ewolucji postaw politycznych Polaków.

Konferencja Polskie wybory. 30 lat doświadczeń odbędzie się 28 maja 2019 r. w Auli im. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Uczestnikami jej będą zarówno wybitni polscy naukowcy, jak i bezpośredni uczestnicy tamtych wydarzeń, którzy w ramach trzech paneli: Media a wybory w Polsce, Uczestnictwo wyborcze Polaków w latach 1989-2019 oraz panelu specjalnego z udziałem posłów X kadencji spróbują odpowiedzieć na pytania dotyczące oceny przebiegu i skutków politycznych, gospodarczych oraz społecznych tamtych wydarzeń.

Serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do udziału. Więcej informacji: nauka.inp@uw.edu.pl

ZGŁOSZENIA

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego