Konferencja Polskie wybory. 30 lat doświadczeń

Szanowni Państwo,

mija trzydzieści lat od wyborów 4 czerwca 1989 roku, wyborów które były efektem ustaleń Okrągłego Stołu. Wydarzenia te rozpoczęły proces demokratyzacji Polski. Zwycięstwo opozycji i wybór Tadeusza Mazowieckiego na Prezesa Rady Ministrów mają nie tylko symboliczne, ale przede wszystkim faktyczne znaczenie w procesie transformacji politycznej i gospodarczej Polski. Rozumiejąc doniosłość tego wydarzenia pragniemy z perspektywy trzech dekad dokonać pogłębionej analizy przebiegu i znaczenia wyborów „czerwcowych” w najnowszych dziejach Polski, zarówno od strony głównych aktorów, jak i obywateli.

Planowana przez nas konferencja będzie dogodną okazją do dyskusji nad znaczeniem tych wyborów oraz próbą naukowej oceny zmian politycznych, jakie nastąpiły później w Polsce, w zakresie rywalizacji wyborczej i ewolucji postaw politycznych Polaków.

Konferencja Polskie wybory. 30 lat doświadczeń odbędzie się 28 maja 2019 r. w Auli im. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Uczestnikami jej będą zarówno wybitni polscy naukowcy, jak i bezpośredni uczestnicy tamtych wydarzeń, którzy w ramach trzech paneli: Media a wybory w Polsce, Uczestnictwo wyborcze Polaków w latach 1989-2019 oraz panelu specjalnego z udziałem posłów X kadencji spróbują odpowiedzieć na pytania dotyczące oceny przebiegu i skutków politycznych, gospodarczych oraz społecznych tamtych wydarzeń.

Serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do udziału. Więcej informacji: nauka.inp@uw.edu.pl

ZGŁOSZENIA

 

 

Program

10.30 – 11.00     Rejestracja

11.00 – 11.30      Powitanie i otwarcie Konferencji

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski - Dziekan WNPiSM UW

Dr hab. Ewa Marciniak – Dyrektor INP WNPiSM UW

11.30 – 13.30     Panel I Media a wybory w Polsce (w III RP)

Moderator:     Dr hab. Ewa Marciniak (UW)

Paneliści:        Dr hab. Magdalena Mikołajczyk (UP)

                        Prof. dr hab. Łukasz Tomczak (US) Plakat wyborczy – barwy polskich kampanii

Dr hab. Mariusz Kolczyński (UŚ) Wyborcze strategie komunikacyjne: pomiędzy propagandą polityczną a nowoczesnym komunikowaniem rynkowym

Dr Olgierd Annusewicz (UW) Od plakatów z Lechem Wałęsą do 280 znaków na

Twitterze, jak zmieniały się media kampanii wyborczych

Dyskutant:      Dr hab. Sławomir Sowiński (UKSW)

13.30 – 14.30    Lunch

14.30 – 16.30    Panel II Uczestnictwo wyborcze Polaków w latach 1989-2019

Moderator:     Prof. dr hab. Jan Garlicki (UW)

Paneliści:        Dr hab. Radosław Marzęcki (UP) Wciąż niezagospodarowana polityczna nisza? Postawy młodych Polaków wobec polityki i partii politycznych

                        Dr hab.  Jarosław Flis (UJ) Tradycja i konkurencja - źródła zróżnicowana frekwencji w polskich wyborach

Dr Tomasz Godlewski (UW) Identyfikacje ideologiczne a decyzje wyborcze Polaków

Dyskutant:      dr Anna Materska-Sosnowska (UW)

16.30 – 17.00    Przerwa Kawowa       

17.00 – 19.00    Panel z udziałem posłów „Sejmu kontraktowego” – red. Wojciech Szeląg
                        Ryszard Bugaj, Jan Lityński, Aleksander Łuczak, Zbigniew Janas, Marcin Święcicki

19.00               Podsumowanie i zakończenie KonferencjiInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego