22 maja 2018r. Konferencja Naukowa: „Wybory samorządowe – samorządowe wybory” – rejestracja

Warszawa -Kraków, dnia 12.02.2018r.

 

Szanowni Państwo,

22 maja 2018r. w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wybory samorządowe – samorządowe wybory”, organizowana przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Analiz Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana poglądów przedstawicieli ośrodków naukowych (krajowych i zagranicznych), które zajmują się problematyką samorządu terytorialnego, w szczególności zaś ordynacją wyborczą i finansowaniem kampanii wyborczej w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Proponujemy następujące problemy badawcze:

 • ordynacja wyborcza w samorządzie terytorialnym w Polsce na tle innych państw europejskich
 • finansowanie kampanii wyborczej w samorządzie terytorialnym w Polsce na tle innych państw europejskich
 • kadencyjność w jednostkach samorządu terytorialnego
 • wybory samorządowe’2018 – przygotowania do kampanii wyborczej
 • protesty wyborcze
 • marketing polityczny w kampanii samorządowej
 • problem modernizacji strukturalnej, instytucjonalnej i kadrowej samorządu terytorialnego w programach wyborczych
 • przywództwo lokalne a gra z elektoratem
 • partie i koalicje partyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • zasady ustrojowe samorządu terytorialnego w kontekście programów wyborczych. 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, praktyków, a także osoby, którym bliska jest tematyka konferencji. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty dla doktorantów i studentów uczelni organizujących konferencję.

W dniu konferencji zostanie opublikowany specjalny numer pisma naukowego e-Politikon (wersja dwujęzyczna polsko-angielska), wydawanego przez OAP UW, pod redakcją naukową: dr hab.prof. UW Jolanty Itrich-Drabarek,  dr. hab. Ewy Marciniak, dr. Olgierda Annusewicza, w którym zostaną zamieszczone artykuły osób biorących udział w konferencji.

 

Rada Programowa Konferencji:

 1. dr hab. prof. UW Jolanta Itrich –Drabarek
 2. dr hab. Ewa Marciniak
 3. dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur
 4. prof. dr hab. Grzegorz. Rydlewski
 5. dr Justyna Otto

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Wszelkie pytania dotyczące konferencji proszę kierować na adres e-mail: wyborysamorzadowe2018@uw.edu.pl 

Osoby do kontaktu:
mgr Agnieszka Stańska - rejestracja
mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak (uczestnicy krajowi i zagraniczni)
dr Beata Marczewska (prelegenci, partnerzy, patroni)

Komitet Organizacyjny: dr Olgierd Annusewicz, dr Beata Marczewska, dr Marcin Tobiasz, mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak

Rejestracja jest możliwa do 10 maja 2018r.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego