6 lutego 2018r. Prawo wyborcze i zachowania elektoratu w Polsce

  • Problemy frekwencji, fluktuacji i zmian zachowań elektoratu w wyborach - konsekwencje dla systemu politycznego RP - dr Anna Materska- Sosnowska
  • Kampanie wyborcze oraz alternatywne sposoby głosowania - wybrane aspekty polskiego prawa wyborczego, dr Małgorzata Kaczorowska
  • Wybory europejskie - specyfika i znaczenie dla Polski, dr Hab. Tomasz Kownacki

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego