Konferencje

 • 22.03.2019, Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce, Aula im. J. Baszkiewicza (CP)
  Program i zapisy [TU]

 • 14.05.2019, Służby cywilne państw Europy Środkowo-Wschodniej 15 lat po akcesji do UE, Aula im. J. Baszkiewicza (CP)
  Informacja i rejestracja [TU]
 • 24.05.2019 r., System poszukiwań osób zaginionych - wyzwania XXI wieku, Aula im. J. Baszkiewicza (CP)
  Więcej informacji
  TU
  Program wydarzenia TU
 • 28.05.2019, Polskie wybory. 30 lat doświadczeń, Aula im. J. Baszkiewicza (CP)
  Więcej informacji i zapisy TUTAJ

 • 7.06.2019, Parlament w Polsce i w Europie s. 303 (CP)

 • 24-25.10.2019, International Conference: Transformation in Central-Eastern Europe 1989-2019: Success & Failures Aula im. J. Baszkiewicza (CP)

 • jesień, Współczesne emocje populizmów: źródła – kreacje – socjotechnika

 
Szczegółowe informację wkrótce.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego