Publikacje

PRAWA CZŁOWIEKA I ICH OCHRONA MIĘDZYNARODOWA Izabela Malinowska Dom Wydawniczy Elipsa Stron: 106

Książka jest kolejnym, przygotowanym przez Instytut Nauk Politycznych UW ujęciem kwestii praw człowieka. Dużo miejsca poświęcono historii ich ochrony, także w Polsce. Opisano również osiem koncepcji praw jednostki; prawnonaturalną, liberalną, socjalną, chrześcijańską, marksistowską, faszystowską, islamską i azjatycką. Autorce udało się w dużej mierze uniknąć częstego w tej tematyce mieszania ideologii (lewicowej) do opracowania tematu praw człowieka.

Oddzielny rozdział poświęcono systemowi ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie za-mieszczono opis większości dokumentów na ten temat. Dalszą część książki stanowi charakterystyka regionalnych systemów ochrony praw człowieka. Na uwagę zasługuje również czytelny przegląd organizacji wyspecjalizowanych w omawianych problemach; Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowej Organizacji Pracy czy UNESCO. Nie zabrakło też celów i sposobów ustanawiania międzynarodowej kontroli realizacji praw człowieka oraz kodyfikacja problemu w prawie wewnętrznym.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego