Publikacje

Cybernetyczny porządek polityczny Agnieszka Rothert Warszawa 2005 Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR stron: 168

Cybernetyczny porządek polityczny stanowi próbę nakreślenia swoistej "mapy" politycznej przenikających się wzajemnie zjawisk charakteryzujących się złożonością, którą cechują takie procesy, jak samoorganizacja, rozwój, nieliniowość, pętla sprzężenia zwrotnego, adaptacja i sieciowość.

    Analizie zostały poddane:
  • ewoluujące technologie sieciowe, komputery, cyberprzestrzeń, sieć i sieciowość, sztuczne życie;
  • ewoluujące istoty i środowiska sieciowe - "wetware", czyli czynnik ludzki i sztuczne istoty "żywe", sztuczne światy, gry komputerowe, "żywe sieci", czyli roje;
  • ewoluująca alternatywna polityka sieciowa - elektroniczne nieposłuszeństwo, cyberaktywizm, ruch alternatywnej globalizacji.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego