Publikacje

Władza ludowa a literaci Urszula Urban Warszawa 2006 Dom Wydawniczy Elipsa stron: 229

[Autorka] ...unika emocjonalnego angażowania się i publicystycznych ujęć i ocen. Zawsze w swojej analizie i opisie sięga do konkretnych informacji, odpowiednio sprawdzonych i zweryfikowanych. Dlatego jej wnioski i uogólnienia są należycie udokumentowane i uzasadnione. Swymi ustaleniami często weryfikuje wiele stereotypowych wyobrażeń o komunistycznej polityce kulturalnej oraz o postawach wobec niej twórców kultury i literatury, choćby przekonanie o roli przemocy i terroru komunistycznego w upowszechnianiu nowej polityki kulturalnej w powojennej Polsce. [z recenzji rozprawy doktorskiej prof. dr hab. Michała Śliwy] Wprawdzie środowisko pisarzy w pierwszych latach Polski Ludowej było przedmiotem badań naukowych ... jednakże lata 1947 - 1950 ... pozostawały dotychczas nie zbadane. ... [Książka] jest z pewnością interesującym przyczynkiem do lepszego poznania najnowszych dziejów Polski w ogóle, zaś polityki kulturalnej władzy komunistycznej w pierwszych latach jej funkcjonowania w szczególności. [z recenzji rozprawy doktorskiej prof. dr hab. Kazimierza Przybysza]Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego