Publikacje

Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej - dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej Anna Materska-Sosnowska Warszawa 2006 Dom Wydawniczy Elipsa strony: 246

Autorka skupiła się na badaniu mechanizmów przekształceń polskiej sceny politycznej w pierwszych latach transformacji. Zaprezentowane wyniki są odkrywcze, rzucają nowe światło na tę tematykę, stanowiąc jednocześnie mocną podstawę dalszych studiów związanych z polską lewicą Prof. dr hab. Stanisław Gebethner

Nie pojawiła się dotąd w polskim piśmiennictwie rzetelna naukowa analiza poświęcona Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, jej miejcu w polskim systemie partyjnym oraz jej ewolucji programowej i organizacyjnej. Niezależnie od tego, jak się ją ocenia (a opinie w tej mierze są nader zróżnicowane), SdRP stała się znaczącym elementem polskiego krajobrazu politycznego po 1990 roku, spełniając funkcję zarówno partii współrządzącej jak i opozycyjnej". Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja AntoszewskiegoInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego