Publikacje

Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze Tomasz Słomka Warszawa 2004 Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR stron: 308
Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze to książka analizująca z perspektywy prawnokonstytucyjnej, lecz przede wszystkim politologicznej, problematykę modelu polskiej prezydentury w latach 1989-2000: od restytucji urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej do zakończenia pierwszej kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego. Tło porównawcze stanowią rozwiązania ustrojowe oraz kontekst polityczny w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Istotne bowiem wydaje się spojrzenie na instytucję polskiego Prezydenta przez pryzmat cech wspólnych i odmienności, występujących w naszym regionie Europy. Autor stara się dowieść tezy, ze Prezydent RP nie jest organem jedynie symbolicznym, pełniącym funkcje notariuszowskie, pełni natomiast rolę strażnika prawidłowego i harmonijnego działania systemu politycznego.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego