Publikacje

Kirgistan. Historia – społeczeństwo – polityka Tadeusz Bodio (red.) Warszawa 2004 Dom Wydawniczy ELIPSA stron: 896

Książka to swoiste kompendium wiedzy o Kirgistanie, przewodnik po jego historii i kulturze. Przybliża społeczeństwo i gospodarkę państwa Azji Centralnej. Pozwala czytelnikowi zrozumieć specyfikę transformacji ustrojowej oraz meandry procesu demokratyzacji życia społecznego. Pobudza do refleksji, łamie stereotypy, przeciwstawia się europocentryzmowi. Jej autorzy to polscy i kirgiscy uczeni. Wśród nich pracownicy INP UW.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego