Dyżury Dyrekcji Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW

 

DYŻURY DYREKCJI INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH UW

w roku akademickim 2018/2019, semestr zimowy

 

Dyrektor

dr hab. Ewa Maria MARCINIAK

dyżur administracyjny

CZWARTEK
11:30 -13:00

pokój 211

dyżur dydaktyczny

WTOREK

11:30-13:00

pokój 211

Wicedyrektor

ds. dydaktycznych

dr hab. Tomasz

SŁOMKA

dyżur administracyjny

PIĄTEK
12:00-13:30

pokój 211

dyżur dydaktyczny

WTOREK
10:00 - 11:30

pokój 211

Wicedyrektor

ds. naukowych

i współpracy z zagranicą

dr Marcin

TOBIASZ

dyżur administracyjny

CZWARTEK

10:00-11:30

pokój 211

dyżur dydaktyczny

CZWARTEK

11:15-12:45

pokój 211

 

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego