Dyżury Dyrekcji Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW

 

Dyrektor
dyżur administracyjny
WTOREK
12:00-13:30
pokój 211
dyżur dydaktyczny
WTOREK
10:30-12:00
pokój 211
Wicedyrektor
ds. dydaktycznych
dyżur administracyjny
PONIEDZIAŁEK
12:00-13:30
pokój 211
dyżur dydaktyczny
PONIEDZIAŁEK
13:00-14:30
pokój 211
Wicedyrektor
ds. naukowych
i współpracy z zagranicą
dyżur administracyjny
CZWARTEK
11:30-13:00
pokój 211
dyżur dydaktyczny
CZWARTEK
13:00-14:30
pokój 211

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego