Zakład Badań Wschodnich

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 206

Prof. dr hab. Tadeusz Bodio
Kierownik Zakładu
poniedziałek 12:30-14:00  
Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki
Sekretarz Zakładu
czwartek 15:00-16:30 awierzbicki@uw.edu.pl
Dr hab. Piotr Załęski 28.02. (śr.)
2.03. (pt.)
8.03 (czw.)
21.03. (śr.)
17:00-20:00
17:00-20:00
18:30-20:00
17:30-19:00
pzaleski@tlen.pl 
Dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz urlop jarek.cwiek@wp.pl
Mgr Oliwia Piskowska urlop oliwia.piskowska@gmail.com

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego