Zakład Badań Wschodnich

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 206

 

1.                   

Prof. dr hab. Tadeusz Bodio

Kierownik Zakładu

urlop

 

2.                   

Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki

Sekretarz Zakładu

wtorek

11:30-13:00

awierzbicki@uw.edu.pl

3.                   

Dr hab. Piotr Załęski

urlop

pzaleski@tlen.pl 

4.                   

Dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz

urlop

jarek.cwiek@wp.pl

5.                   

Mgr Oliwia Piskowska

urlop

oliwia.piskowska@gmail.com

         

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego