Zakład Filozofii i Teorii Polityki

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 208

Dyżury Pracowników

w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 10.06.2019- 30.06.2019

 

 

1. 

Prof. dr hab. Mirosław Karwat Kierownik Zakładu

czwartek

14:30-16:00

miroslawkarwat@o2.pl

2. 

Prof. dr hab. Tomasz Żyro

24.06

17:15-18:15

tomzyro@o2.pl

3. 

Prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz

czwartek

16:30-18:00

tadeuszklementewicz@wp.pl

4. 

Dr hab. Filip Pierzchalski

11.06

12.06

13:15-14:45

13:15-14:45

f.pierzchalski@gmail.com

5. 

Dr hab. Jacek Ziółkowski

Sekretarz Zakładu

piątek

15:00-16:30

jacek-ziolkowski@wp.pl

6. 

Doc. dr Bohdan Kaczmarek

środa

11:15-12:45

bohdan@kaczmarek.edu.pl

7. 

Dr Marcin Tobiasz

Zastępca Dyrektora INP UW

czwartek

11:30-13:00

marcintobiasz@uw.edu.pl

pok. 211

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego