Zakład Filozofii i Teorii Polityki

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 208

 

Prof. dr hab. Mirosław Karwat Kierownik Zakładu

 czwartek

 14:30 - 16:00

miroslawkarwat@o2.pl

Prof. dr hab. Tomasz Żyro

środa

17:15-18:15

 

tomzyro@o2.pl

Prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz

 czwartek

16:30-18:00

tadeuszklementewicz@wp.pl

Doc. dr Bohdan Kaczmarek

środa

11:15-12:45

bohdan@kaczmarek.edu.pl

Dr hab. Jacek Ziółkowski

Sekretarz Zakładu

piątek

15:00-16:30

jacek-ziolkowski@wp.pl

Dr Marcin Tobiasz

Zastępca Dyrektora INP UW

czwartek

11:15-12:45

marcintobiasz@uw.edu.pl

pok. 211

Dr Marta de Zuniga

urlop

marta@dezuniga.pl 

dr hab. Filip Pierzchalski

         

13:00-14:00

f.pierzchalski@gmail.com

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego