Zakład Filozofii i Teorii Polityki

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 208

Dyżury Pracowników w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 11.06.2018- 1.07.2018

Prof. dr hab. Mirosław Karwat
Kierownik Zakładu
czwartek  13:20-14:30 miroslawkarwat@o2.pl
Prof. dr hab. Tomasz Żyro wtorek 17:00-18:00 tomzyro@o2.pl
Prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz     tadeuszklementewicz@wp.pl
Doc. dr Bohdan Kaczmarek środa 11:00-12:30 bohdan@kaczmarek.edu.pl
Dr hab. Jacek Ziółkowski
Sekretarz Zakładu
środa 11:30-13:00 jacek-ziolkowski@wp.pl
Dr Marcin Tobiasz
Zastępca Dyrektora INP UW
czwartek 13:00-14:30 marcintobiasz@uw.edu.pl
pok. 211
Dr Marta de Zuniga urlop marta@dezuniga.pl 

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego