Zakład Historii Myśli i Ruchów Społecznych

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 209

Dyżury Pracowników w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 11.06.2018- 1.07.2018

Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
Kierownik Zakładu
poniedziałek 15:30-16:30  
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka 15.06
21.06
29.06
9:30-11:00  
Prof. dr hab. Krzysztof Pieliński wtorek 9:45-10:45 k.pielinski@uw.edu.pl  
Prof. dr hab. Jarosław Szymanek wtorek 17:00-18:00 jaroslawszymanek@o2.pl
Dr hab. Filip Ilkowski czwartek 11:30-13:00 filipbrick@interia.pl
Dr hab. Leszek Nowak
Sekretarz Zakładu
13.06
18.06
25.06
14:00-15:00
10:30-12:00
17:00-18:30
l.nowak2@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego