Zakład Historii Myśli i Ruchów Społecznych

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 209

Dyżury Pracowników

w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 10.06.2019- 30.06.2019

 

1.       

Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz

Kierownik Zakładu

czwartek

16:00-17:30

 

2.       

Prof. dr hab. Grażyna Ulicka

czwartek

9:30-11:00

 

 

3.       

Prof. dr hab. Krzysztof Pieliński

wtorek

10:00-11:00

k.pielinski@uw.edu.pl  

4.       

Dr hab. Filip Ilkowski

piątek

11:30-13:00

filipbrick@interia.pl

5.       

Dr hab. Leszek Nowak

Sekretarz Zakładu

wtorek

16:45-18:15

l.nowak2@uw.edu.pl

6.       

Dr Sławomir Józefowicz

poniedziałek

16:45-18:00

s.jozefowicz@uw.edu.pl

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego