Zakład Historii Myśli i Ruchów Społecznych

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 209

Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
Kierownik Zakładu
poniedziałek 15:30-16:30  
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka      
Prof. dr hab. Krzysztof Pieliński wtorek 9:45-10:45 k.pielinski@uw.edu.pl  
Prof. dr hab. Jarosław Szymanek wtorek 18:30-20:00 jaroslawszymanek@o2.pl
Dr hab. Filip Ilkowski     filipbrick@interia.pl
Dr hab. Leszek Nowak
Sekretarz Zakładu
czwartek 15:00-16:30 l.nowak2@uw.edu.pl

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego