Zakład Historii Myśli i Ruchów Społecznych

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 209 tel.: (22) 55 22 916

prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
Kierownik Zakładu
poniedziałek 13:00-14:30  
prof. dr hab. Grażyna Ulicka piątek 9:30-11:00  
prof. dr hab. Krzysztof Pieliński wtorek 11:30-12:30 k.pielinski@uw.edu.pl 
Prof. dr hab. Jarosław Szymanek poniedziałek 18:30-20:00 jaroslawszymanek@o2.pl 
dr Filip Ilkowski czwartek 11:30-13:00 filipbrick@interia.pl
dr Leszek Nowak
Sekretarz Zakładu
środa 13:15-14:45 lsp-nowak@wp.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego