Zakład Instytucji Europejskich

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 202

Dr hab. Agnieszka Rothert
Kierownik Zakładu
piątek 10:00-11:30 arothert@uw.edu.pl
Dr hab. Tomasz Kownacki piątek

11:30-13:00

13:15-14:45

(seminarium)

tkownacki@wp.pl
 
Dr hab. Adam Szymański wtorek 18:30-20:00 ar.szymanski@uw.edu.pl  
Dr hab. Krzysztof Tomaszewski piątek 11:30-13:00 tomaszew@wp.pl
seminarium
Dr hab. Anna Wierzchowska czwartek 11:30-13:00 a.wierzchowska@uw.edu.pl
Dr Agnieszka Bejma
Sekretarz Zakładu
czwartek 13:30-15:00 a.bejma@uw.edu.pl
Dr Renata Mieńkowska - Norkiene poniedziałek
poniedziałek
16:45-18:15
15:00-16:30
r.mienkowska@uw.edu.pl
Pełnomocnik ds. Erasmus

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego