Zakład Instytucji Europejskich

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 202

Dyżury Pracowników w sesji egzaminacyjnej poprawkowej w dniach 1.09.2018- 15.09.2018

Dr hab. Agnieszka Rothert
Kierownik Zakładu
piątek 10:00-11:30 arothert@uw.edu.pl
Dr hab. Tomasz Kownacki piątek 11:30-13:00 tkownacki@wp.pl
Dr hab. Renata Mieńkowska - Norkiene 7.09
10.09
16:30-18:00
9:45-11:30
r.mienkowska@uw.edu.pl
Pełnomocnik ds. Erasmus
Dr hab. Adam Szymański 7.09
11.09
11:00-12:30
13:30-15:00
ar.szymanski@uw.edu.pl  
Dr hab. Krzysztof Tomaszewski 7.09
12.09
11:30-13:00
18:30-20:00
tomaszew@wp.pl
Dr hab. Anna Wierzchowska środa 11:30-13:00 a.wierzchowska@uw.edu.pl
Dr Agnieszka Bejma
Sekretarz Zakładu
4.09
12.09
11:00-12:30 a.bejma@uw.edu.pl

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego