Zakład Instytucji Europejskich

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 202

Dyżury Pracowników w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 11.06.2018- 1.07.2018

Dr hab. Agnieszka Rothert
Kierownik Zakładu
piątek 10:00-11:30 arothert@uw.edu.pl
Dr hab. Tomasz Kownacki piątek 11:30-13:00 tkownacki@wp.pl
seminarium
Dr hab. Renata Mieńkowska - Norkiene 14.06
15.06
18.06
11:30-13:00
16:45-18:15
18:00-19:00
r.mienkowska@uw.edu.pl
Pełnomocnik ds. Erasmus
Dr hab. Adam Szymański 12.06
18.06
26.06
15:00-16:30
13:00-14:30
18:30-20:00
ar.szymanski@uw.edu.pl  
Dr hab. Krzysztof Tomaszewski piątek 11:30-13:00 tomaszew@wp.pl
Dr hab. Anna Wierzchowska 14.06
21.06
27.06
9:45-11:15
11:30-13:00
11:30-13:00
a.wierzchowska@uw.edu.pl
Dr Agnieszka Bejma
Sekretarz Zakładu
11.06
21.06
11:30-13:00
13:30-15:00
a.bejma@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego