Zakład Instytucji Europejskich

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 202 tel.: (22) 55 20 126

Dr hab. Agnieszka Rothert
Kierownik Zakładu
poniedziałek 16:30-18:00 agnieszka.rothert@gmail.com
Dr hab. Tomasz Kownacki poniedziałek 11:30-13:00 tkownacki@wp.pl
seminarium
Dr hab. Adam Szymański czwartek 13:15-14:45 ar.szymanski@uw.edu.pl 
Dr hab. Krzysztof Tomaszewski piątek 11:30-13:00 tomaszew@wp.pl
seminarium
Dr hab. Anna Wierzchowska wtorek 13:15-14:45 a.wierzchowska@uw.edu.pl
Dr Agnieszka Bejma
Sekretarz Zakładu
środa 13:30-15:00 a.bejma@uw.edu.pl
Dr Renata Mieńkowska - Norkiene środa 11:30-13:00
16:45-18:15
r.mienkowska@uw.edu.pl 


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego