Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 207 tel.: (22) 55 22 914

Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
Kierownik Zakładu
piątek 11:30-13:00 Pok. 204 lub 207
Prof. dr hab. Rafał Chwedoruk
Sekretarz Zakładu
środa 9:45-11:15  
Dr hab. Anna Szustek piątek 9:45-11:15 a.j.szustek@uw.edu.pl
a.szustek@onet.pl
Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk piątek 15:15-16:45  bartlomiej.zdaniuk@uw.edu.pl 
Dr Seweryn Dmowski poniedziałek 15:00-16:30   
Dr Urszula Kurcewicz piątek 18:30-20:00  
Doc. dr Marek Nadolski poniedziałek 16:45-18:15 marek.nadolski@uw.edu.pl
Dr Błażej Poboży poniedziałek 9:45-11:15 blazej.pobozy@gmail.com
Dr Daniel Przastek
Prodziekan WNPiSM
wtorek 8:00-9:30 d.przastek@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego