Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 207

Dyżury Pracowników w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 11.06.2018- 1.07.2018

Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
Kierownik Zakładu
wtorek 13:00-14:30 Pok. 204 lub 207
Prof. dr hab. Rafał Chwedoruk
Sekretarz Zakładu
26.06 18:30-20:00  
Dr hab. Daniel Przastek
Prodziekan WNPiSM
5.06
12.06
26.06
8:00-9:30 d.przastek@uw.edu.pl
Dr hab. Anna Szustek 15.06
25.06
29.06
16:45-18:15
13:00-15:30
14:00-15:30
a.j.szustek@uw.edu.pl
a.szustek@onet.pl
Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk urlop bartlomiej.zdaniuk@uw.edu.pl  
Dr Seweryn Dmowski 11.06
18.06
25.06
9:30-11:00 seweryn.dmowski@uw.edu.pl
Dr Urszula Kurcewicz 27.06 13:15-14:45  
Doc. dr Marek Nadolski czwartek 9:45-11:15 marek.nadolski@uw.edu.pl
Dr Błażej Poboży piątek 18:30-20:00 blazej.pobozy@gmail.com


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego