Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 207

Dyżury Pracowników

w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 10.06.2019- 30.06.2019

 

1.                   

Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

Kierownik Zakładu

środa

13:00-16:00

 

2.                   

Prof. dr hab. Rafał Chwedoruk

Sekretarz Zakładu

wtorek

13:15-14:45

 

3.                   

Dr hab. Daniel Przastek

Prodziekan WNPiSM

11.06

18.06

25.06

 

8:00-9:30

 

d.przastek@uw.edu.pl

4.                   

Dr hab. Anna Szustek

13.06

17.06

27.06

18:30-20:00

18:30-20:00

9:30-11:00

a.j.szustek@uw.edu.pl

a.szustek@onet.pl

5.                   

Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk

urlop

bartlomiej.zdaniuk@uw.edu.pl  

6.                   

Dr Seweryn Dmowski

19.06

27.06

18:30-20:00

10:00-11:30

Sala 126, Gmach Audytoryjny

seweryn.dmowski@uw.edu.pl

7.                   

Dr Urszula Kurcewicz

14.06

17.06

27.06

16:45-18:15

9:45-11:15

8:00-9:30

 

 

8.                   

Doc. dr Marek Nadolski

14.06

16.06

18.06

3.07

13:00-14:00

 

marek.nadolski@uw.edu.pl

9.                   

Dr Błażej Poboży

czwartek

18:30-20:00

 

sala 308, budynek Audytoryjny

blazej.pobozy@gmail.com

 

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego