Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 207

Dyżury Pracowników w sesji egzaminacyjnej poprawkowej w dniach 1.09.2018- 15.09.2018

Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
Kierownik Zakładu
wtorek 13:00-14:30 Pok. 204 lub 207
Prof. dr hab. Rafał Chwedoruk
Sekretarz Zakładu
4.09 18:00-19:30  
Dr hab. Daniel Przastek
Prodziekan WNPiSM
10.09 8:00-9:30 d.przastek@uw.edu.pl
Dr hab. Anna Szustek 3.09
10.09
10:00-11:30 a.j.szustek@uw.edu.pl
a.szustek@onet.pl
Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk urlop bartlomiej.zdaniuk@uw.edu.pl  
Dr Seweryn Dmowski 3.09
10.09
12:00-14:00 seweryn.dmowski@uw.edu.pl
Dr Urszula Kurcewicz 6.09
13.09
11:30-13:00  
Doc. dr Marek Nadolski czwartek 9:45-11:15 marek.nadolski@uw.edu.pl
Dr Błażej Poboży piątek 18:30-20:00 blazej.pobozy@gmail.com

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego