Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 207

Dyżury Pracowników

 

1.                   

Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

Kierownik Zakładu

wtorek

15:00-16:30

 

2.                   

Prof. dr hab. Rafał Chwedoruk

Sekretarz Zakładu

czwartek

13:15-14:45

 

3.                   

Dr hab. Daniel Przastek

Prodziekan WNPiSM

wtorek

8:00-9:30

d.przastek@uw.edu.pl

4.                   

Dr hab. Anna Szustek

czwartek

11:30-13:00

 

a.j.szustek@uw.edu.pl

a.szustek@onet.pl

5.                   

Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk

urlop

bartlomiej.zdaniuk@uw.edu.pl  

6.                   

Dr Seweryn Dmowski

 poniedziałek

 18:30-20:00

seweryn.dmowski@uw.edu.pl

7.                   

Dr Urszula Kurcewicz

piątek

9:45-11:15

 

 

8.                   

Doc. dr Marek Nadolski

wtorek

13:30-15:00

marek.nadolski@uw.edu.pl

9.                   

Dr Błażej Poboży

 piątek

 18:15-19:45


blazej.pobozy@gmail.com

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego