Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 201 tel.: (22) 55 22 911

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk
Kierownik Katedry
piątek 11:45-13:15 amisiuk@wp.pl
Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz czwartek 15:00-16:30  
Prof. dr hab. Stanisław Sulowski
Dziekan WNPiSM
czwartek 11:00-13:30 s. 212, ul. Krakowskie Przedmieście 3
Dr hab. Zbigniew Siemiątkowski piątek 11:30-13:00  
Dr hab. Anna Sroka wtorek 16:45-18:15 asroka@uw.edu.pl
Dr Michał Brzeziński poniedziałek 11:45-13:15 michal.brzezinski@uw.edu.pl
Dr Piotr Potejko środa 20:00-21:00 piotrv@wp.pl
s. 115, d. BUW
Dr Arkadiusz Sekściński czwartek 18:30-20:00  
Dr Mariusz Sokołowski czwartek 15:00-16:30  
Dr Magdalena Tomaszewska
Sekretarz Katedry
środa 10:00-11:30 m.tomaszewska@wpia.uw.edu.pl
Pełnomocnik ds. praktyk na BW

Dyżur ds. praktyk - pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 12.30-14.00
Dr Aleksandra Gasztold wtorek 12:00-13:00 a.gasztold@uw.edu.pl
Mgr Łukasz Małecki – Tepicht     l.malecki-tepicht@uw.edu.pl
Mgr Ewa Młożniak czwartek 13:00-14:30  


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego