Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 101

Dyżury Pracowników

 

1. 

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk

Kierownik Katedry

wtorek

13:30-15:00

amisiuk@wp.pl

2. 

Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz

wtorek

12:00-13:00

 

3. 

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski

Dziekan WNPiSM

 

 

Pok. 218, Budynek Audytoryjny,

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

4. 

Dr hab. Zbigniew Siemiątkowski

 piątek

 11:30-13:00

 

5. 

Dr hab. Anna Sroka

środa

9:45-11:15

asroka@uw.edu.pl

6. 

Dr Michał Brzeziński

poniedziałek

11:00-11:30

17:15-18:15

michal.brzezinski@uw.edu.pl

7. 

Dr Magdalena Dobrowolska-Opała

wtorek

13:15-14:45

 

8. 

Dr Piotr Potejko

środa

16:45-18:15

piotrv@wp.pl

9. 

Dr Arkadiusz Sekściński

poniedziałek

16:45-18:15

a.sekscinski@uw.edu.pl

10.               

Dr Mariusz Sokołowski

 środa

16:45 - 18:15

 

11.               

Dr Bolesław Stanejko

środa

15:00-16:30

uczelania.stanejko@gmail.com

12.               

Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak Sekretarz Katedry

wtorek

 

(każdy pierwszy wtorek miesiąca)

11:30-13:00

 

10:00-11:30

m.tomaszewska@wpia.uw.edu.pl

 

Pełnomocnik ds. praktyk na BW

13.               

Dr hab. Aleksandra Gasztold

środa

13:15-14:45

a.gasztold@uw.edu.pl

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego