Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 101

Dyżury Pracowników w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 11.06.2018- 1.07.2018

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk
Kierownik Katedry
wtorek 13:30-15:00 amisiuk@wp.pl
Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz wtorek 14:00-15:30  
Prof. dr hab. Stanisław Sulowski
Dziekan WNPiSM
czwartek 15:00-16:30 Pok. 218, Budynek Audytoryjny,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Dr hab. Zbigniew Siemiątkowski piątek 11:30-13:00  
Dr hab. Anna Sroka 13.06
18.06
25.06
13:15-14:45
16:30-18:00
16:30-18:00
asroka@uw.edu.pl
Dr Michał Brzeziński poniedziałek 15:00-16:30 michal.brzezinski@uw.edu.pl
Dr Piotr Potejko wtorek 16:45-18:30 piotrv@wp.pl
Dr Arkadiusz Sekściński poniedziałek 17:00-18:30 a.sekscinski@uw.edu.pl
Dr Mariusz Sokołowski środa 18:30-20:00  
Dr Bolesław Stanejko 30.06 9:00-10:30 uczelania.stanejko@gmail.com
Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
Sekretarz Katedry
13.06
21.06
27.06
10:30-12:00
10:00-11:30
10:30-12:00
m.tomaszewska@wpia.uw.edu.pl
Pełnomocnik ds. praktyk na BW
Dr Aleksandra Gasztold urlop a.gasztold@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego