Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 101

Dyżury Pracowników

w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 10.06.2019- 30.06.2019

1. 

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk

Kierownik Katedry

środa

15:00-16:30

amisiuk@wp.pl

2. 

Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz

wtorek

13:00-14:30

 

3. 

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski

Dziekan WNPiSM

 

 

Pok. 218, Budynek Audytoryjny,

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

4. 

Dr hab. Aleksandra Gasztold

11.06

17.06

13:15-14:45

12:30-14:00

a.gasztold@uw.edu.pl

5. 

Dr hab. Zbigniew Siemiątkowski

piątek

11:30-13:00

 

6. 

Dr hab. Anna Sroka

środa

11:30-13:00

asroka@uw.edu.pl

7. 

Dr Michał Brzeziński

poniedziałek

10:00-11:30

michal.brzezinski@uw.edu.pl

8. 

Dr Magdalena Dobrowolska-Opała

13.04

19.06

13:15-14:45

9:45-11:15

 

9. 

Dr Piotr Potejko

środa

16:45-18:15

Pok. 105, Budynek Audytoryjny

piotrv@wp.pl

10.               

Dr Arkadiusz Sekściński

 

 

a.sekscinski@uw.edu.pl

11.               

Dr Mariusz Sokołowski

czwartek

18:30-20:00

 

12.               

Dr Bolesław Stanejko

wtorek

8:00-9:30

uczelania.stanejko@gmail.com

13.               

Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak Sekretarz Katedry

czwartek

 

(każdy pierwszy czwartek miesiąca)

11:30-13:00

 

10:00-11:30

tomaszewska.m@uw.edu.pl

 

Pełnomocnik ds. praktyk na BW

 



Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego