Zakład Nauki o Państwie i Administracji Publicznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 103

Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski
Kierownik Zakładu
środa 13:00-15:00 grzegorz.rydlewski@onet.pl
Prof. dr hab. Izabela Malinowska czwartek 11:30-13:00 malinowska.iza@wp.pl
Prof. dr  hab. Jolanta Itrich-Drabarek wtorek 15:00-16:30 j.itrich-draba@uw.edu.pl
Dr Beata Górowska czwartek 17:00-18:30 b.gorowska@uw.edu.pl
Dr Andżelika Mirska
Sekretarz Zakładu
piątek 18:30-20:00 amirska@uw.edu.pl
Dr Justyna Otto wtorek 12:45-14:15 j.g.otto@uw.edu.pl
Dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka
czwartek 13:00-14:30 elzbieta.sekowska@uw.edu.pl

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego