Zakład Nauki o Państwie i Administracji Publicznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 103

Dyżury Pracowników

w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 10.06.2019- 30.06.2019

1. 

Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski

Kierownik Zakładu

12.06

19.06

26.06

13:00-14:30

 

grzegorz.rydlewski@onet.pl

2. 

Prof. dr hab. Izabela Malinowska

wtorek

15:00-16:30

malinowska.iza@wp.pl

3. 

Prof. dr  hab. Jolanta Itrich-Drabarek

11.06

19.06

27.06

13:00-14:00

12:00-13:00

11:30-12:30

j.itrich-draba@uw.edu.pl

4. 

Dr Beata Górowska

czwartek

17:00-18:30

b.gorowska@uw.edu.pl

5. 

Dr Andżelika Mirska

Sekretarz Zakładu

14.06

15.06

28.06

8:30-10:00

11:00-12:20

8:30-10:00

amirska@uw.edu.pl

6. 

Dr Justyna Otto

12.06

22.06

26.06

12:20-13:50

11:00-12:30

12:20-13:50

j.g.otto@uw.edu.pl

7. 

Dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka

wtorek

10:00-11:30

elzbieta.sekowska@uw.edu.pl

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego