Zakład Nauki o Państwie i Administracji Publicznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 103

Dyżury Pracowników

 

1. 

Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski

Kierownik Zakładu

 wtorek

13:30 - 15:00

grzegorz.rydlewski@onet.pl

2. 

Prof. dr hab. Izabela Malinowska

wtorek

15:00-16:30

malinowska.iza@wp.pl

3. 

Prof. dr  hab. Jolanta Itrich-Drabarek

 

wtorek

 

16.30-18.00

j.itrich-draba@uw.edu.pl

4. 

Dr Beata Górowska

czwartek

14:00-15:30

b.gorowska@uw.edu.pl

5. 

Dr Andżelika Mirska

Sekretarz Zakładu

piątek

13:45 - 15:15

amirska@uw.edu.pl

6. 

Dr Justyna Otto

czwartek

12:45-14:15

 

j.g.otto@uw.edu.pl

7. 

Dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka

wtorek

16:30-18:00

elzbieta.sekowska@uw.edu.pl

 

 

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego