Zakład Nauki o Państwie i Administracji Publicznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 103

Dyżury Pracowników w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 11.06.2018- 1.07.2018

Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski
Kierownik Zakładu
środa 13:00-15:00 grzegorz.rydlewski@onet.pl
Prof. dr hab. Izabela Malinowska czwartek 11:30-13:00 malinowska.iza@wp.pl
Prof. dr  hab. Jolanta Itrich-Drabarek 14.06 21.06 28.06 12.30-14.00
(N. Świat 67, p.103)
11.30-12.45
(N. Świat 67, p.103)
11.00-12.30 (CSSTiRL, N. Świat 4)
j.itrich-draba@uw.edu.pl
Dr Beata Górowska czwartek 17:00-18:30 b.gorowska@uw.edu.pl
Dr Andżelika Mirska
Sekretarz Zakładu
19.06
25.06
8.00-9.00
17.00-18.30
amirska@uw.edu.pl
Dr Justyna Otto wtorek 12:45-14:15 j.g.otto@uw.edu.pl
Dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka
poniedziałek 13:00-14:30 elzbieta.sekowska@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego