Zakład Socjologii i Psychologii Polityki

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 205 tel.: (22) 55 22 912

Prof. dr hab. Jan Garlicki
Kierownik Zakładu
wtorek 16:30-17:30
15:15-16:30

Dyżur
Seminarium magisterskie
(s. 37, ul. Nowy Świat 69)
Prof. dr hab. Wojciech Łukowski środa 13:15-14:15 w.lukowski@uw.edu.pl
Dr hab. Sebastian Kozłowski czwartek 15:00-16:30 s.kozlowski@uw.edu.pl
www.kozlowski.warszawa.pl
Dr hab. Ewa Marciniak
Dyrektor INP UW
wtorek 10:30-12:00 e.marciniak@uw.edu.pl
Dyżury s.211
Dr hab. Jerzy Szczupaczyński poniedziałek 18:30-20:00 jerzy.szczupaczynski@uw.edu.pl
Doc. dr Ewa Pietrzyk - Zieniewicz wtorek 13:05-14:35   
Dr Olgierd Annusewicz wtorek 16:45-18:15 olgierd@annusewicz.net 
(s. 215, ul. Nowy Świat 69)
Dr Bartłomiej Biskup wtorek 13:15-14:45 b.biskup@uw.edu.pl
Dr Tomasz Godlewski wtorek 13:30-15:00  tomasz.godlewski@uw.edu.pl
Dr Daniel Mider
Sekretarz Zakładu
piątek 11:30-13:00 daniel@mider.biz
www.socjologia.mider.biz 
Dr Robert Staniszewski środa 9:45-11:15 robert.staniszewski@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego