Zakład Socjologii i Psychologii Polityki

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 205

Dyżury Pracowników

 

1. 

Prof. dr hab. Jan Garlicki

Kierownik Zakładu

 wtorek

11:30 - 12:45

 

2. 

Prof. dr hab. Wojciech Łukowski

urlop

w.lukowski@uw.edu.pl

3.

Dr hab. Natalia Garner-Letki

środa

10:30-11:30

 

4. 

Dr hab. Sebastian Kozłowski

czwartek

18:15 - 19:45

s.kozlowski@uw.edu.pl

www.kozlowski.warszawa.pl

5. 

Dr hab. Ewa Marciniak

Dyrektor INP UW

wtorek

11:30-13:00

e.marciniak@uw.edu.pl  

Dyżury s.211

6. 

Dr hab. Daniel Mider

Sekretarz Zakładu

piątek

13:15-14:45

daniel@mider.biz

www.socjologia.mider.biz

7. 

Dr hab. Jerzy Szczupaczyński

poniedziałek

13:30-15:00

jerzy.szczupaczynski@uw.edu.pl

8. 

Doc. dr Ewa Pietrzyk - Zieniewicz

 

 

 

9. 

Dr Olgierd Annusewicz

poniedziałek

11:30-13:45

olgierd@annusewicz.net

(s. 215, ul. Nowy Świat 69)

10. 

Dr Bartłomiej Biskup

środa

13:15-14:45

b.biskup@uw.edu.pl

11.               

Dr Tomasz Godlewski

czwartek

18:30-20:00

tomasz.godlewski@uw.edu.pl

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego