Zakład Socjologii i Psychologii Polityki

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 205

 

Dyżury Pracowników

w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 10.06.2019- 30.06.2019

 

1. 

Prof. dr hab. Jan Garlicki

Kierownik Zakładu

wtorek

13:15-14:30

 

2. 

Prof. dr hab. Wojciech Łukowski

urlop

w.lukowski@uw.edu.pl

3. 

Dr hab. Natalia Garner

czwartek

12:00-13:00

Pracownia komputerowa P21, Budynek Audytoryjny

4. 

Dr hab. Sebastian Kozłowski

10.06

13.06

 

 

16:30-18:00

 

s.kozlowski@uw.edu.pl

www.kozlowski.warszawa.pl

5. 

Dr hab. Ewa Marciniak

Dyrektor INP UW

wtorek

11:30-13:00

e.marciniak@uw.edu.pl  

Dyżury s.211

6. 

Dr hab. Daniel Mider

Sekretarz Zakładu

piątek

9:45-11:15

daniel@mider.biz

www.socjologia.mider.biz

7. 

Dr hab. Jerzy Szczupaczyński

poniedziałek

15:00-16:30

jerzy.szczupaczynski@uw.edu.pl

8. 

Doc. dr Ewa Pietrzyk - Zieniewicz

wtorek

13:40-14:30

 

9. 

Dr Olgierd Annusewicz

wtorek

16:45-18:15

olgierd@annusewicz.net

(s. 215, ul. Nowy Świat 69)

10.               

Dr Bartłomiej Biskup

11.06

18.06

28.06

 

15:00-16:30

 

b.biskup@uw.edu.pl

11.               

Dr Tomasz Godlewski

11.06

20.06

14:30-16:15

11:00-12:30

tomasz.godlewski@uw.edu.pl

12.               

Dr Robert Staniszewski

18.06

24

9:45-11:15

robert.staniszewski@uw.edu.pl

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego