Zakład Socjologii i Psychologii Polityki

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 205

Prof. dr hab. Jan Garlicki
Kierownik Zakładu
 czwartek

14:45-16:00

13:15-14:45

dyżur

seminarium

Prof. dr hab. Wojciech Łukowski
    w.lukowski@uw.edu.pl
Dr hab. Sebastian Kozłowski środa 13:15-14:45 s.kozlowski@uw.edu.pl
www.kozlowski.warszawa.pl
Dr hab. Ewa Marciniak
Dyrektor INP UW
wtorek 10:30-12:00 e.marciniak@uw.edu.pl  
Dyżury s.211
Dr hab. Jerzy Szczupaczyński
poniedziałek 13:30-15:00 jerzy.szczupaczynski@uw.edu.pl
Doc. dr Ewa Pietrzyk - Zieniewicz
     
Dr Olgierd Annusewicz
poniedziałek 9:45-11:15 olgierd@annusewicz.net
(s. 215, ul. Nowy Świat 69)
Dr Bartłomiej Biskup
urlop b.biskup@uw.edu.pl
Dr Tomasz Godlewski
    tomasz.godlewski@uw.edu.pl
Dr Daniel Mider
Sekretarz Zakładu
    daniel@mider.biz
www.socjologia.mider.biz

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego