Zakład Systemów Politycznych

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 210 tel.: (22) 55 22 917

Prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński wtorek 9:45-11:45
(proszę o zapowiedź zamiaru
przyjścia na dyżur mailem,
najpóźniej na dzień przed
terminem dyżuru)
Dr hab. Tomasz Słomka
Zastępca Dyrektora INP UW
Kierownik Zakładu
piątek 13:00-14:30 tomasz.slomka@uw.edu.pl
Dr hab. Jacek Zaleśny czwartek 14:00-15:00 jacekzalesny@o2.pl
Dr Małgorzata Kaczorowska wtorek 18:15-19:45 m.kaczorowska@uw.edu.pl
Pełnomocnik ds. praktyk
Dr Anna Materska-Sosnowska wtorek 11:30-13:00 a.m.sosnowska@uw.edu.pl
Dr Michał Mistygacz
Sekretarz Zakładu
wtorek 16:30-17:30 mistygacz@o2.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego