Zakład Systemów Politycznych

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 210

Dyżury Pracowników w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 11.06.2018- 1.07.2018

Prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński czwartek 9:45-11:00 z.kielminski@uw.edu.pl
Dr hab. Wojciech Gagatek czwartek 13:15-14:45 w.gagatek@uw.edu.pl
Dr hab. Tomasz Słomka
Zastępca Dyrektora INP UW
Kierownik Zakładu
czwartek 11:30-13:00 tomasz.slomka@uw.edu.pl
Dr hab. Jacek Zaleśny 14.06
21.06
28.06
12:30-14:00
9:30-11:00
9:30-11:00
jacekzalesny@o2.pl
Dr Małgorzata Kaczorowska 12.06
18.06
10:00-11:30
16:30-18:00
m.kaczorowska@uw.edu.pl
Pełnomocnik ds. praktyk na P
Dr Anna Materska-Sosnowska piątek 9:45-11:00 a.m.sosnowska@uw.edu.pl
Dr Michał Mistygacz
Sekretarz Zakładu
21.06
28.06 
14:00-15:00 mistygacz@o2.pl

 

 

 

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego