Zakład Systemów Politycznych

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 210

Dyżury Pracowników

 

1.         

Prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński

 

 

z.kielminski@uw.edu.pl

2.         

Dr hab. Wojciech Gagatek

 poniedziałek

 15:30-16:30

w.gagatek@uw.edu.pl

3.         

Dr hab. Tomasz Słomka

Zastępca Dyrektora INP UW

Kierownik Zakładu

poniedziałek

15:00-16:30

tomasz.slomka@uw.edu.pl

4.         

Dr hab. Jacek Zaleśny

poniedziałek

16:45-17:45

jacekzalesny@o2.pl

5.         

Dr Małgorzata Kaczorowska

środa

15:00-16:30

m.kaczorowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. praktyk na P

6.         

Dr Anna Materska-Sosnowska

 środa

 13:15 - 14:45

a.m.sosnowska@uw.edu.pl

7.         

Dr Michał Mistygacz

Sekretarz Zakładu

 czwartek

 14:00 - 15:00

mistygacz@o2.pl

8.       

Dr Jarosław Szczepański

czwartek

18:30-20:00

 

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego