Zakład Systemów Politycznych

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 210

Dyżury Pracowników w sesji egzaminacyjnej poprawkowej w dniach 1.09.2018- 15.09.2018

Prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński czwartek 9:45-11:00 z.kielminski@uw.edu.pl
Dr hab. Wojciech Gagatek 3.09
10.09
10:00-11:30
14:30-16:00
w.gagatek@uw.edu.pl
Dr hab. Tomasz Słomka
Zastępca Dyrektora INP UW
Kierownik Zakładu
czwartek 11:30-13:00 tomasz.slomka@uw.edu.pl
Dr hab. Jacek Zaleśny 6.09
13.09
9:00-10:30
10:00-11:30
jacekzalesny@o2.pl
Dr Małgorzata Kaczorowska 3.09
10.09
17:30-19:00
9:30-11:00
m.kaczorowska@uw.edu.pl
Pełnomocnik ds. praktyk na P
Dr Anna Materska-Sosnowska piątek 9:45-11:00 a.m.sosnowska@uw.edu.pl
Dr Michał Mistygacz
Sekretarz Zakładu
czwartek  14:00-15:00 mistygacz@o2.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego