Zakład Systemów Politycznych

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 210

 

Dyżury Pracowników

w letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 10.06.2019- 30.06.2019

 

1.         

Prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński

 

 

z.kielminski@uw.edu.pl

2.         

Dr hab. Wojciech Gagatek

poniedziałek

14:00-15:00

w.gagatek@uw.edu.pl

3.         

Dr hab. Tomasz Słomka

Zastępca Dyrektora INP UW

Kierownik Zakładu

wtorek

10:00-11:30

tomasz.slomka@uw.edu.pl

4.         

Dr hab. Jacek Zaleśny

11.06

17.06

24.06

11:00-12:00

10:00-11:00

10:00-11:00

jacekzalesny@uw.edu.pl

5.         

Dr Małgorzata Kaczorowska

11.06

17.06

14:00-15:30

13:00-14:30

m.kaczorowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. praktyk na P

6.         

Dr Anna Materska-Sosnowska

12.06
17.06

11:00-13:00
9:30-11:00

a.m.sosnowska@uw.edu.pl

7.         

Dr Michał Mistygacz

Sekretarz Zakładu

17.06

24.06

8:00-9:00

mistygacz@o2.pl

8.       

Dr Jarosław Szczepański

piątek

8:15-9:30

j.w.szczepanski@uw.edu.pl

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego