Zakład Systemów Politycznych

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 210

Prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński czwartek  9:45-11:00 z.kielminski@uw.edu.pl
Dr hab. Wojciech Gagatek czwartek 13:15-14:45 w.gagatek@uw.edu.pl
Dr hab. Tomasz Słomka
Zastępca Dyrektora INP UW
Kierownik Zakładu
czwartek 11:30-13:00 tomasz.slomka@uw.edu.pl
Dr hab. Jacek Zaleśny czwartek 16:45-17:45 jacekzalesny@o2.pl
Dr Małgorzata Kaczorowska piątek 13:30-15:00 m.kaczorowska@uw.edu.pl
Pełnomocnik ds. praktyk na P
Dr Anna Materska-Sosnowska piątek 9:45-11:00  a.m.sosnowska@uw.edu.pl
Dr Michał Mistygacz
Sekretarz Zakładu
czwartek 14:00-15:00 mistygacz@o2.pl
       
Mgr Amanda Dziubińska      

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego