Ogłoszenia dla studentów

Dr Anna Wierzchowska odwołuje dyżur
2016-05-13 09:20:42

Dr Anna Wierzchowska odwołuje swój dyżur w dniu 16 maja.

Odwołany dr hab. Tomasza Słomki
2016-05-12 13:05:22

DYŻUR KIEROWNIKA dr hab. Tomasza Słomki Bezpieczeństwa Wewnętrznego(wieczorowe) w dn. 16.05.2016 (poniedziałek) w godz.16.30-17.30 odwołany z powodu wyjazdu służbowego

Odwołany dyżur dr hab. Piotra Załęskiego
2016-05-12 11:04:11

W dniu 13.05.2016 dyżur dr hab. Piotra Załęskiego zostaje odwołany. W związku z tym kolejny dyżur tj. 20.05.2016 r. odbędzie się w godz. 10:00-13:00.

Uwaga STUDENCI! Wolno dostępne warsztaty majowe!
2016-05-11 12:04:54
Uwaga studenci Politologii studia I stopnia stacjonarne
2016-05-10 09:47:22

Dnia 16.05.16 r. dyżur kierownika studiów dr Marcina Tobiasza jest odwołany

Praktyki w IAB Polska dla studentów INP UW
2016-05-06 11:06:09

Informacja

Osoby aplikujące na praktyki w IAB Polska prosimy w treści e-maila o dodanie informacji - Jestem studentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu na praktyki decyduje uzasadnienie merytoryczne oraz kolejność zgłoszeń

DYŻURY dr Justyny Otto
2016-05-05 09:29:48

DYŻURY dr Justyny Otto z dnia 5 maja 2016 roku zostają przeniesione na dzień 9 maja. Dyżur dydaktyczny odbędzie się w godz.13.00-13.55 (sala 103 ul.Nowy Świat 67), a dyżur administracyjny w godz. 14.00-14.55 (sala 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3).

Program praktyk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
2016-04-28 16:43:42

Uwaga STUDENCI! Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie serdecznie zaprasza studentów uczelni z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w II edycji programu „Praktyki u Marszałka”.

Szczegółowe informacje - w załączniku.

Studenci II roku zaocznych studiów Politologii I stopnia
2016-04-28 16:41:29

Zgodnie z programem studiów, w semestrze zimowym przyszłego roku akademickiego rozpoczną się specjalizacje. W celu ich dopasowania do oczekiwań Studentów uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji.

Uwaga:
Deklaracje będą przyjmowane do dnia 18.05.2016 r. w sekcji studiów zaocznych pokój 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3.
Wyniki dokonanych wyborów zostaną przesłane Dyrekcji Instytutu w celu ich zatwierdzenia i ustalenia, która specjalizacja zostanie uruchomiona.

Deklaracja (załącznik)

Studenci II roku zaocznych studiów Bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia
2016-04-28 16:39:07

Zgodnie z programem studiów, w semestrze zimowym przyszłego roku akademickiego rozpoczną się specjalizacje. W celu ich dopasowania do oczekiwań Studentów uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji.

Uwaga:
Deklaracje będą przyjmowane do dnia 18.05.2016 r. w sekcji studiów zaocznych pokój 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3.
Wyniki dokonanych wyborów zostaną przesłane Dyrekcji Instytutu w celu ich zatwierdzenia i ustalenia liczby uruchomionych specjalizacji.

Deklaracja (załącznik)

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego