Ogłoszenia dla studentów

Dni Mobilności 2016
2016-01-11 14:56:17
Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ ogłasza nabór tekstów do drugiego numeru czasopisma naukowego "Skarbniczka"
2016-01-07 14:01:31

Obecnie dziedzictwo kulturowe i naturalne chronione jest licznymi regulacjami prawnymi, a jednocześnie narażone jest na coraz więcej zagrożeń. Do najgroźniejszych z nich należą zagrożenia wywołane przez człowieka, lecz i katastrofy naturalne wyrządzić potrafią ogromne straty. Inicjatywa Dyrektor Generalnej UNESCO Iriny Bokovej ma podnieść świadomość społeczeństw o zagrożeniach, z jakimi zmierzyć się muszą obiekty o nadzwyczajnej wartości dla ludzkości. Stąd też kolejny numer „Skarbniczki” dedykowany będzie ochronie dóbr kultury.

Zapraszamy więc do nadsyłania testów dotyczących szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego, kwestii prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego, historii jak i praktyki ochrony zabytków, teoretycznych zagadnień ochrony dóbr kultury, recenzji publikacji związanych z wspomnianą tematyką, a także komentarze działań konserwatorskich, nawiązujących do głównego tematu tego numeru.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów o objętości maksymalnie 7-10 stron zwartego maszynopisu, zgodnych z szczegółowymi wytycznymi edytorskimi zamieszczonymi na stronie Czasopisma do 31 stycznia 2016 roku.

Prace prosimy przysyłać na adres mailowy skarbniczka.redakcja@gmail.com
pytania można kierować bezpośrednio do redaktor naczelnej : helenharacz@interia.eu

Uwaga Studenci II roku Studiów Zaocznych I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne!
2016-01-04 15:30:10

Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych wydała Uchwałę nr 377 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nauczania języków obcych na studiach niestacjonarnych zaocznych, opartą na delegacji zawartej w par. 1 ust. 2 pkt. 2) uchwały 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r., gdzie przewidziana została możliwość potwierdzania biegłości językowej poprzez zaliczenie lektoratu na poziomie B2 przez studentów studiów niestacjonarnych zaocznych.

Student, który chce uzyskać poświadczenie biegłości językowej poprzez zaliczenie lektoratu na poziomie B2, składa w tym celu w Sekcji studenckiej (p. 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3) do końca stycznia 2016 roku podanie do Pani Dziekan ds. Studenckich.  Podanie powinno zawierać oświadczenie Studenta o chęci zrezygnowania z egzaminu certyfikacyjnego na rzecz potwierdzania biegłości językowej poprzez zaliczenie lektoratu na ocenę na poziomie B2 oraz zobowiązanie Studenta, iż brakujące punkty ECTS uzupełni przedmiotem ogólnouniwersyteckim w semestrze letnim 2015/16.

Na planie zajęć w semestrze letnim znajdzie się OGUN dedykowany Studentom chcącym skorzystać z powyższej możliwości.

Godziny otwarcia sekretariatu dla studentów
2015-12-21 11:39:41

23.12.2015 r. w godz. 10-12

28.12.2015 r. w godz. 11-14

29.12.2015 r. w godz. 12-14 w związku z modernizacją systemu Uniwersyteckiego.

31.12.2015 r. w godz. 10-12

Internship placement notice - Vienna Master of Arts in Human Rights
2015-12-18 13:25:59

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

We are looking for an administrative assistant to join our team at Vienna Master of Arts in Human Rights at the University of Vienna.

About the master programme

Newly designed master programme based in Vienna that offers to its students a unique opportunity to study human rights in an international, inter-disciplinary and practice-oriented environment.

Tasks and responsibilities
- administrative support, assisting with all aspects of administrative management, development and implementation of support documents and processes, library maintenance, evaluation of lectures etc.
- research support
- organizational support of various meetings and events, for example field trips, special seminars etc.

Requirements
- fluent in English, German language is an advantage
- good MS Office skills
- good communication skills
- interest in human rights
- applicant must be able to receive a scholarship through the Erasmus+ Traineeship program of his or her university or through other means

What we offer
- exciting environment of the University of Vienna and its human rights field
- possibility to visit all lectures of the Master Program
- possibility to join additional practical activities and study visits

If you are interested in the position please send a motivation letter and your CV to humanrights@univie.ac.at

Time and duration: The internship will start in March 2016 and lasts 6 months. Working time is 30 h/week.

Application deadline: 15.01.2016

Location: Vienna, Austria

Odwołane zajęcia z prof. Ewą Stasiak-Jazukiewicz
2015-12-17 14:45:24

W dniu 17.12.2015 zajęcia z prof. Ewą Stasiak-Jazukiewicz zostają odwołane.

Seminarium pt. "Konstytucja: między Sejmem, władzą wykonawczą a Trybunałem" (18.12.2015)
2015-12-17 09:46:56

Odwołane zajęcia dr Ewy Pietrzyk-Zieniewicz
2015-12-17 09:41:57

Zajęcia dr Ewy Pietrzyk-Zieniewicz w dniu 17.12.2015 zostają odwołane.

Odwołane zajęcia z prof. Ewą Marciniak
2015-12-16 13:32:33

W dniu 17.12.2015 roku zajęcia "Komunikacja interpersonalna" o godz. 13:15 z prof. Ewą Marciniak zostają odwołane.

Rejestracja na MODUŁY dla studentów 1 roku POLITOLOGII II stopnia
2015-12-16 09:17:02

Przypominamy, że zgodnie z informacją na stronie internetowej wydziału 16 grudnia http://www.wdinp.uw.edu.pl/ogloszenia/wydzialowe/pokaz/806 o godz. 21:00 odbędzie się obowiązkowa rejestracja na zajęcia programowe w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

STUDENCI 1 ROKU POLITOLOGII II STOPNIA rejestrują się na przedmioty bezpośrednio do grup zajęciowych z wyłączeniem przedmiotów "modułowych" gdzie należy się zarejestrować "NA MODUŁ" (utworzony na te potrzeby "przedmiot" o nazwie modułu) a zapis na przedmioty zostanie wykonany przez administrację. W załączeniu przesyłamy szczegółową informację dot. rejestracji przygotowaną przez Kierownika studiów dra Błażeja Pobożego.

(załącznik)

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego