Ogłoszenia dla studentów

Pierwszy dyżur w sesji prof. Piotra Załęskiego
2016-01-26 16:31:21

Pierwszy dyżur w sesji prof. Piotra Załęskiego odbędzie się w czwartek 28.01.2016 r. w godz. 18:30-20:00

Odwołany dyżur prof. Szymanka
2016-01-26 16:31:09

W dniu 2.02.2016 roku dyżur prof. Szymanka zostaje odwołany. W związku z tym dyżur w dniu 9.02.2016 odbywać się będzie w godz. 17:00-19:00

Odwołany dyżur prof. Pielińskiego
2016-01-26 16:30:42

W dniu 2.02.106 rok dyżur prof. Pielińskiego zostaje odwołany

VI edycja programu stypendialnego Akademia Danfoss
2016-01-26 16:29:59
Training in Maribor
2016-01-26 15:04:13
Terminy dyżurów w sesji prof.UW dr hab. Jolanty Itrich-Drabarek
2016-01-26 15:03:02

czwartek 28.01. g. 11.30-13.00
wtorek 2 luty g. 12.30-14.00
środa 3 luty g. 11.00-12.30
kolejny dyżur odbędzie się we wtorek 23.02. g. 9.45-11.15

Dyżury dra Roberta Staniszewskiego w trakcie sesji zimowej
2016-01-25 15:13:29

W trakcie sesji zimowej dr Robert Staniszewski będzie dostępny na dyżurach w dniach 28 stycznia w godz. 16:45 - 18:45 oraz 10 lutego w godz. 18:30-20:00 (sala 205, Nowy Świat 67).

Dyżury dr Sebastiana Kozłowskiego w okresie sesji egzaminacyjnej semestru zimowego
2016-01-25 15:12:36

Dyżury dr Sebastiana Kozłowskiego w okresie sesji egzaminacyjnej semestru zimowego odbywać się będą w dniach: 2 lutego (wtorek) i 9 lutego (wtorek), w godzinach 16:30-18:00

Doc. dr Bohdan Kaczmarek informuje
2016-01-25 15:12:10

Doc. dr Bohdan Kaczmarek informuje, iż w dniu 28 stycznia (czwartek) ulegnie zmianie godzina dyżuru. Dyżur odbędzie się w godz. 11.30 – 13, p.208 INP.

Rejestracja na lektoraty w semestrze letnim dla studentów zaocznych
2016-01-24 13:11:03

Rejestracja na lektoraty w semestrze letnim dla studentów zaocznych będzie miała tylko jedną turę i odbędzie się w terminie: 02.02.2016 godz. 21:00 – 21.02.2016 godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – Rejestracja żetonowa:

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2015L-JO-Z

2. Studenci, którzy w semestrze zimowym byli zapisani do grup tradycyjnych (zajęcia odbywające się wyłącznie w klasie), zostaną automatycznie przepisani do grup kontynuujących w semestrze letnim. W przypadku e-lektoratów (lektoratów prowadzonych głównie przez Internet) oraz lektoratów nowych (zaczynających się w semestrze letnim) studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE przez system USOS (o ile dany Wydział nie określił inaczej).

3. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/rejestracja-na-lektoraty

Dane w systemie rejestracji są odświeżane w regularnych odstępach i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

4. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 10 stycznia do 21 lutego 2016 pod adresem:

http://kampus.come.uw.edu.pl/mod/page/view.php?id=34050

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

5. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisu się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów, może się zapisać do wybranej grupy.

6. Oznaczenia poziomów dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

7. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego