Ogłoszenia dla studentów

IV Piknik Absolwentów UW
2015-06-12 13:42:46

IV Piknik Absolwentów UW odbędzie się 27 czerwca 2015 w godz. 11.00-16.00 w Ogrodach BUW.

Klub Absolwentów UW jest otwarty dla wszystkich absolwentów UW. 

Warunkiem przynależności do Klubu jest wypełnienie Deklaracji Absolwenta UW www.klubabsolwentow.uw.edu.pl/deklaracja-czlonkowska oraz okazanie pracownikowi Biura Klubu odpowiedniego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów na UW: dyplomu licencjata, magistra, doktora, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub przesłania kserokopii ww. dokumentów na adres kontakt@absolwent.uw.edu.pl

Do wstępowania do Klubu zachęca się także tych członków stowarzyszeń wydziałowych, którzy chcieliby działać w strukturze uczelnianej oraz pracowników UW zainteresowanych działalnością w gronie absolwentów. 

Informacja o pikniku

Plakat

Dr Izolda Bokszczanin informuje
2015-06-12 10:05:30

Dr Izolda Bokszczanin informuje, że kolejne dyżury w sesji letniej odbywać się będą w terminach:
16.06 (wtorek) godz. 11.30-13.00
26.06 (piątek) godz. 13.00-14.30

Terminy dyżurów dr hab. K. Marczuk w sesji egzaminacyjnej
2015-06-11 14:31:04

Terminy dyżurów dr hab. K. Marczuk w sesji egzaminacyjnej:
- 13.06 w godz. 10:00-11:30 (dyżur przeniesiony z 15.06)
- 22.06 w godz. 18:30-20:00
- 26.06 w godz. 14:30-16:00 ((dyżur przeniesiony z 29.06)

Letnie praktyki zawodowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
2015-06-11 14:29:23

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PRAKTYKI U MARSZAŁKA

Letnie praktyki zawodowe (w ramach realizowanego programu studiów)

 

WYMAGANIA:

1.   Status studenta studiów stacjonarnych w uczelni państwowej lub prywatnej na terenie Mazowsza.

2.   Zameldowanie na terenie województwa mazowieckiego.

3.   Kierunek studiów powinien być zbieżny z zakresem zadań Samorządu realizowanych we wskazanym przez studenta departamencie/ kancelarii/delegaturze."   Preferowane kierunki studiów to m.in: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia, kulturoznawstwo oraz informatyka

 

OFEROWANE WARUNKI:

Możliwość odbycia praktyki w lipcu, sierpniu i we wrześniu 2015 r.

Nabór wniosków na praktyki w lipcu 2015 r. od 9 do 19 czerwca br. 

Nabór wniosków na praktyki w sierpniu i wrześniu 2015 r. od 9 do 30 czerwca br.

1.    Czas trwania praktyki: 150 godzin.

2.    Możliwość zapoznania się z organizacją Urzędu, jego otoczeniem prawnym, realizowanymi zadaniami, kulturą organizacyjną, misją i wdrożonymi systemami zarządzania.

3.    Praktyki będą realizowane w wybranym przez praktykanta departamencie Urzędu lub delegaturze:

·       Kancelarii Marszałka 

·       Kancelarii Sejmiku  

·       Departamencie Organizacji  

·       Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej  

·       Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  

·       Departamencie Środowiska  

·       Departamencie Opłat Środowiskowych  

·       Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki  

·       Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu  

·       Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury  

·       Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji  

·       Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich  

·       Departamencie Kontroli  

·       Departamencie Geodezji i Kartografii

·       Delegaturach w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu lub Siedlcach

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: praktyki@mazovia.pl

Więcej informacji na temat praktyk, w tym dokumenty do pobrania (regulamin praktyk, ramowy program praktyk i wniosek) na stronie:

http://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2234,praktyki-u-marszalka.html

 

Dyżury Bartłomieja Biskupa w sesji egzaminacyjnej
2015-06-11 11:31:23

Dyżury Bartłomieja Biskupa w sesji egzaminacyjnej odbędą się:
10 czerwca (środa) w godz. 13.15 - 14.45
17 czerwca (środa) w godz. 13.15 - 14.45
22 czerwca (poniedziałek) w godz. 10.00 - 11.30

Dyżury dr. hab. Piotra Załęskiego w sesji letniej
2015-06-11 10:49:15

W sesji letniej dyżury dr. hab. Piotra Załęskiego odbywać się będą w terminach:
12.06 (pt.), w godz. 17.00-20.00
26.06 (pt), w godz. 17.00-20.00

Informacja o dyżurach I. Malinowskiej
2015-06-11 10:33:40

Uprzejmie informuję, że moje dyżury w II połowie czerwca będą odbywać się w następujących terminach:
1) 17.06.2015 środa - godz. 13:00-14:30
2) 25.06.2015 czwartek - godz. 11:00-12:30
I. Malinowska

Terminy dyżurów w sesji prof. UW dr hab. J. Itrich-Drabarek
2015-06-10 10:55:09

Terminy dyżurów w sesji prof. UW dr hab. J. Itrich-Drabarek:
15 czerwca(poniedziałek) g. 13.00-14.30
23 czerwca(wtorek) g. 13.00-14.30
8 lipca (środa) g. 10.30-11.30

Przełożony dyżur dra Olgierda Annusewicza
2015-06-10 10:53:55

Dyżur dra Olgierda Annusewicza zostaje wyjątkowo przełożony ze środy 10 czerwca o godz. 15:00 na czwartek 11 czerwca o godz. 13:15.

Dr hab. Jacek Ziółkowski informuje
2015-06-09 15:46:20

Dr hab. Jacek Ziółkowski informuje iż dyżur w najbliższy czwartek nie odbędzie z powodu wyjazdu na konferencję. Terminy dyżurów w sesji to: wtorek 16.06 w godz. 11.30-13.00 oraz wtorek 23.06. w godz. 11.30-13.00.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego