Ogłoszenia dla studentów

Dyżur dra hab. Andrzeja Wierzbickiego, prof. UW
2015-06-02 15:18:13

Dyżur dra hab. Andrzeja Wierzbickiego, prof. UW odbędzie się 3 czerwca 2015 roku (środa) w godz.15.00-16.30.

Uwaga Studenci INP!
2015-06-02 10:21:13

Na stronie zostały zamieszczone siatki zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2015/16. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem rejestracji żetonowej.

W przypadku jakichkolwiek zmian w siatkach informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie. Przypominamy, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy siatkami oraz informacjami w USOS, obowiązujący jest rozkład zajęć przedstawiony na siatkach zamieszczonych na stronie internetowej INP.

Wyniki testu zaliczającego zajęcia z Podstaw marketingu dla I roku studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia
2015-06-01 14:06:16
Najbliższe dyżury dr Małgorzaty Kaczorowskiej w semestrze letnim
2015-06-01 11:02:54

Najbliższe dyżury dr Małgorzaty Kaczorowskiej w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego 2014/2015 odbędą się we wtorki (a nie jak dotąd w środy):
- w dniu 2 czerwca br. w godz. 15:00-16:30,
- a 9 czerwca 2015 r. o godz. 13.15-14.45.

Odwołany dyżur prof. T. Żyro
2015-06-01 09:45:55

W dniu 1.06.2015 dyżur prof. T. Żyro zostaje odwołany

Sekcja Spraw Studenckich
2015-05-28 15:50:30

Z powodu prac konserwacyjnych w USOS 1 czerwca br. Sekcja Spraw Studenckich czynna będzie w godz. 11-14 (dla studentów).

Dr Filip Ilkowski odwołuje dyżur
2015-05-28 13:31:51

Z powodu wyjazdu w celach naukowych dr Filip Ilkowski odwołuje dyżur w dniu 29.05

Ogłoszenie w sprawie rejestracji
2015-05-27 16:04:15

Ogłoszenie odnośnie rejestracji na moduły na studiach I stopnia politologii http://usos.wdinp.uw.edu.pl/ogloszenia/aktualnosci/pokaz/208

Uwaga Studenci I i II roku Bezpieczeństwa wewnętrznego I st. wieczorowe
2015-05-27 10:49:38

W związku z koniecznością realizacji programu studiów , jak co roku uruchomiony zostaje przedmiot e-learningowy za 1 pkt ECTS

Dla studentów I roku –Dobre obyczaje akademickie

Dla studentów II roku-Partycypacja obywatelska

Realizacja przedmiotów rozpocznie się 1 czerwca 2015r., zaś jego koordynatorem jest mgr Łukasz Małecki-Tepicht , który skontaktuje się z Państwem drogą meilową.

Dr hab.Tomasz Słomka

Godziny dziekańskie 5 czerwca 2015 r.
2015-05-27 10:48:10

Na prośbę Samorządu Studentów Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW ogłasza w dniu 5 czerwca 2015 r. godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego