Ogłoszenia dla studentów

Letnie Praktyki Badawcze 2015 r.
2015-04-16 11:06:02

Letnie Praktyki Badawcze czerpią inspiracje z brytyjskich doświadczeń w zakresie współpracy pomiędzy firmami a środowiskiem akademickim w obszarze szeroko pojętych zastosowań matematyki (ang. industrial mathematics). Wzorcem jest tutaj brytyjski model tzw. European Study Groups with Industry (przykład: https://www.esgi.org.uk), a zespół prowadzący Praktyki odbywa regularne szkolenia w Oxfordzie (w tym roku dwie osoby z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN zostało zakwalifikowanych do wybranej spośród zgłoszeń z całego świata grupy 25 uczestników Graduate Modelling Camp, https://www.maths.ox.ac.uk/study-here/postgraduate-study/industrially-focused-mathematical-modelling-epsrc-cdt/infomm-uk) oraz podczas ESGI.

Letnie Praktyki Badawcze realizowane są w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Praktyki kierowane są do studentów wyższych lat studiów oraz doktorantów i odbywają się w Warszawie w miesiącach letnich (lipiec-wrzesień).

Program Praktyk przeznaczony jest dla osób o szerokiej skali zainteresowań naukowych, począwszy od  matematyki i informatyki, poprzez nanotechnologię, do ekonomii i zarządzania. W czasie Praktyk uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w kilku (3-5) wybranych projektach o zróżnicowanej tematyce oraz specjalnym programie rozwijającym wiedzę z zakresu tworzenia nowoczesnych przedsięwzięć wysokiej technologii i metod komercjalizacji wyników badań.

Podczas tegorocznych Praktyk grupa starannie wyselekcjonowanych studentów i doktorantów z całej Polski będzie m.in. pracować nad wybranymi zagadnieniami powiązanymi z tematyką platformy L.E.M.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter Praktyk, udział w nich gwarantuje zdobycie bogatego doświadczenia z pogranicza biznesu i nauk akademickich, które będzie procentowało w przyszłości praktycznie w każdym miejscu pracy. Natomiast atrakcyjna tematyka i nowoczesna forma Praktyk sprawia, że jest to doskonała przygoda intelektualna.

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/WY/2015. Zgłoszenia będą oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.praktyki.ibspan.waw.pl. Jesteśmy także na Facebooku.

Plakat

Ubezpieczenie studentów
2015-04-15 15:51:43
UWAGA STUDENCI
2015-04-15 15:49:32

Od 27.04.15 r. do 30.04.15r. sekretariat kierunku: Politologia, I stopnia, studia stacjonarne będzie nieczynny.

Odwołane dyżury i seminaria dr Urszuli Kurcewicz
2015-04-15 15:49:05

Od dnia 15.04.2015 do 24.04.2015 włącznie, dyżury i seminaria dr Urszuli Kurcewicz zostają odwołane

Przesunięty dyżur prof. Agnieszki Rothert
2015-04-14 13:17:13

W dniu 20.04.2015 dyżur prof. Agnieszki Rothert zostaje przesunięty na godz. 16:30

Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy 21-23 kwietnia 2015 r.
2015-04-14 10:47:12
Zmiana terminu dyżuru dr Małgorzaty Kaczorowskiej
2015-04-14 08:55:07

Dr Małgorzata Kaczorowska od dnia 15 kwietnia br. zaprasza na swoje dyżury w środy w godz. 18.20-19.50.

Dyżur dr hab. Ewy Marciniak
2015-04-13 17:37:38

Dyżur dr hab. Ewy Marciniak zostaje jednorazowo przełożony z wtorku 14.04.2015 na środę 15.04.2015 w godz. 13:00-15:00

Zajęcia dr Elżbiety Sękowskiej-Grodzickiej. Politologia II stopnia
2015-04-13 17:37:11

Zajęcia z dr Elżbietą Sękowską-Grodzicką pt. Finanse publiczne, które początkowo miały się odbywać w pierwszej części semestru, rozpoczynają się w najbliższy czwartek. Czas i miejsce odbywania zajęć pozostają bez zmian. Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim studentom specjalności Administracja Publiczna.

Informacja dla seminarzystów od dr U. Kurcewicz
2015-04-13 17:36:46

Szanowni Państwo !
Osoby piszące pracę licencjacką u dr Urszuli Kurcewicz są proszone o obowiązkowe stawienie się u Pani Doktor (z wyjątkiem Pana Tomasza Chmiela) w dniu 17 kwietnia 2015 r. o godz. 8.00-9.30. w pokoju 207 (czyli w godzinach, w których żadne z Państwa nie ma obowiązkowych zajęć na WDiNP UW.)
W tym dniu nie odbędzie się w związku z powyższym seminarium w godzinach wskazanych w planie zajęć.
Każda Państwa nieobecność ma być powiadomiona wcześniej z wyraźną, poważną, przyczyną nieobecności na seminarium.
Z poważaniem
Urszula Kurcewicz

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego