Ogłoszenia dla studentów

Praktyki
2015-06-16 13:30:39

Fundacja Demokracji Bezpośredniej ( DEMOK.pl ), niewielka organizacja nie związana z żadną opcją polityczną, założona przez absolwentów UW, głównie ludzi z branży internetowej zaprasza studentów nauk politycznych oraz dziennikarstwa do współpracy przy redagowaniu nowo powstającego portalu - systemu internetowego stawiającego sobie za cel popularyzację demokracji oraz przeniesienie mechanizmów rynku papierów wartościowych ( giełdy ) do świata publicznej polityki. Projekt wydaje się być nowatorski i ciekawy. Czas praktyk może być ustalany indywidualnie, praca w większości odbywa się zdalnie i jest koordynowana na spotkaniach - naradach. Dla wybranych do współpracy osób przewidujemy również wynagrodzenie, chociaż zastrzegamy, iż budżet projektu jest na razie skromny. Więcej informacji pod numerem: 533 344 220 oraz adresem: redakcja@demok.pl

Stypendia Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego na XII edycję AMD
2015-06-16 13:08:19
Informacja o zasadach przeniesień na WDiNP UW z innych uczelni i wydziałów w roku akademickim 2015/16
2015-06-16 12:57:02
Informacja o zasadach kwalifikacji na studia równoległa obowiązujących na WDiNP UW
2015-06-16 12:55:55

Informacja o zasadach kwalifikacji na studia równoległa obowiązujących na WDiNP UW

Wniosek o przyjęcie na studia w trybie studiów równoległych w drodze rekrutacji wewnętrznej (kierowany do Prodziekana ds. studenckich WDiNP) składa się w terminie  do dnia 15 lipca 2015 roku.

Dyżury dr M. Mistygacza w sesji egzaminacyjnej
2015-06-16 12:52:17

Dyżury dr M. Mistygacza w sesji egzaminacyjnej:
16.06.2015 oraz 23.06.2015 r. w godz. 8:00-9:00

Dyżury dydaktyczne dra Błażeja Pobożego
2015-06-16 12:51:39

W letniej sesji egzaminacyjnej dr Błażej Poboży zaprasza na dyżury dydaktyczne w środy w godz. 11:30-13:00, pok. 207 w budynku INP UW, ul. Nowy Świat 67.

Dr Daniel Mider zmienia jednorazowo godziny dyżuru
2015-06-15 13:08:28

Dr Daniel Mider zmienia jednorazowo, w najbliższy piątek godziny dyżuru: 8:00-9:30, piątek (19.06).

Ogłoszenie
2015-06-15 11:11:13

Odwołuję dyżur w dniu dzisiejszym (poniedziałek) i przenoszę na środę 17 czerwca br. na godz. 16.45.
Ryszard Chruściak  

Dyżury dr Anny Materskiej-Sosnowskiej w sesji egzaminacyjnej
2015-06-12 13:44:33

Dyżury dr Anny Materskiej-Sosnowskiej w sesji egzaminacyjnej:
17.06.2015 - godz. 10:00-11:30
22.06.2015 - godz. 15:00-16:30

IV Piknik Absolwentów UW
2015-06-12 13:42:46

IV Piknik Absolwentów UW odbędzie się 27 czerwca 2015 w godz. 11.00-16.00 w Ogrodach BUW.

Klub Absolwentów UW jest otwarty dla wszystkich absolwentów UW. 

Warunkiem przynależności do Klubu jest wypełnienie Deklaracji Absolwenta UW www.klubabsolwentow.uw.edu.pl/deklaracja-czlonkowska oraz okazanie pracownikowi Biura Klubu odpowiedniego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów na UW: dyplomu licencjata, magistra, doktora, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub przesłania kserokopii ww. dokumentów na adres kontakt@absolwent.uw.edu.pl

Do wstępowania do Klubu zachęca się także tych członków stowarzyszeń wydziałowych, którzy chcieliby działać w strukturze uczelnianej oraz pracowników UW zainteresowanych działalnością w gronie absolwentów. 

Informacja o pikniku

Plakat

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego