Ogłoszenia dla studentów

ZMIANY W SIATKACH ZAJĘĆ
2015-02-17 22:18:28

UWAGA Studenci INP! Na stronie zostały zamieszczone zaktualizowane siatki zajęć. Na prośbę studentów lub w porozumieniu prowadzącego zajęcia ze studentami dokonano następujących modyfikacji:

  • BW 2st 1r (stacjonarne) - zajęcia "Społeczna percepcja zagrożeń"  z dr Godlewskim zostają przeniesione na godz. 11:30-13:00 do sali 207 (St. BUW) w pierwszej połowie semestru (do dnia 13 kwietnia), a następnie do sali 3 (KP3) w drugiej połowie semestru (od dnia 14 kwietnia) - dzień odbywania zajęć (czwartek) pozostaje bez zmian
  • BW 1 st 1r (niestacjonarne-wieczorowe) - zostają zamienione kolejnością zajęcia "Współczesny terroryzm" z dr hab. Kownackim i "Administracja publiczna" z dr Mirską - w godz. 16:45-18:15 odbywać się będą zajęcia z dr. hab. Kownackim, a w godz. 18:30-20:00 zajęcia z dr. Mirską. Dzień odbywania zajęć (piątek) oraz miejsce (s. 101, NŚ67) pozostają bez zmian.

Zaktualizowana została również siatka fakultetów.

Bardzo prosimy o uważne śledzenie strony internetowej, gdyż w przypadku jakichkolwiek zmian w siatce stosowne informacje zostaną podane za jej pośrednictwem. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy rozkładem zajęć na siatkach i w USOSie, pierwotną i obowiązującą jest wersja dostępna na siatkach zajęć zamieszczonych na stronie internetowej INP.

Najbliższy dyżur dr Filipa Ilkowskiego
2015-02-16 13:54:07

Najbliższy dyżur dr Filipa Ilkowskiego odbędzie się 17.02.2015 roku w godz. 13:00-14:30

Kryzysy polityczne w Polsce (UWAGA ZMIANA)
2015-02-14 09:10:13

Wtorkowy wykład z "Kryzysów politycznych w Polsce" przewidziany dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego (1 rok) odbędzie się zgodnie z planem. Za wcześniejszą błędną informację bardzo przepraszamy.

Dyżury Kierowników Studiów obowiązujące od 16 lutego 2015
2015-02-14 09:09:00

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień studia wieczorowe i politologia studia magisterskie jednolite wygaszane

Dr hab. Tomasz   Słomka     poniedziałek godz. 15.00 – 16.00

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

Politologia studia stacjonarne II stopnia

Dr Błażej Poboży  środa 13.30 -15.00

Politologia studia wieczorowe I stopnia

Dr Marcin Tobiasz  czwartek godz. 10.30 - 11.00

UWAGA! PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ dla STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW STUDIÓW!
2015-02-14 09:08:07

Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż w roku akademickim pozostało jeszcze w puli 251 miejsc na praktyki Erasmus+ dla studentów pt. „Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne praktyki studenckie SMP” oraz 40 miejsc w ramach programu Erasmus+ pt. „Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA" dla absolwentów studiów kończących w tym roku akademickim naukę.

Szczegóły oraz więcej informacji w załącznikach i na stronie: http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=8679. Pytania w sprawie praktyk z programu Erasmus+ należy kierować do Pani Doroty Wiącek, BWZ, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl;tel. 22  55 24 068.

Załącznik 1

Załącznik 2

Zaoczni studenci bezpieczeństwa wewnętrznego (II rok studiów licencjackich)
2015-02-14 09:06:17

Zgodnie z uchwałą nr 377 Rady WDiNP z dn. 25 listopada 2009 r. w sprawie nauczania języków obcych na studiach niestacjonarnych zaocznych, student obowiązany jest złożyć najpóźniej do 14 marca 2015 r. w sekcji studiów zaocznych pisemną deklarację na temat wybranego sposobu potwierdzenia biegłości językowej. Warunkiem skuteczności deklaracji jest zaliczenie przez studenta do końca IV semestru lektoratu na poziomie B2. Brak pisemnej deklaracji oznacza, że student przystępuje do egzaminu na poziomie B2.

Deklaracja

Dyżur w sesji egzaminacyjnej mgr Agnieszki Syliwoniuk
2015-02-09 10:15:07

Dyżur w sesji egzaminacyjnej mgr Agnieszki Syliwoniuk odbędzie się w środę 11.02.2015 r. o godz. 9:00

Dr hab. Tomasz Kownacki przekłada dyżur
2015-02-06 13:26:42

Dr hab. Tomasz Kownacki przekłada dyżur na wtorek 10.02.2015 w godz. 11:30-13:00 z powodu choroby.

Prof. R. Chruściak odwołuje dyżur
2015-02-05 16:07:03

Prof. R. Chruściak odwołuje dyżur w dniu 9 lutego. Najbliższy dyżur w dniu 16 lutego  o godz. 16.30.

Dyżur prof. A. Rothert
2015-02-04 14:29:38

Dyżur prof. A. Rothert w poniedziałek 09.02.2015 odbędzie się w godz. 17:00-18:30.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego