Ogłoszenia dla studentów

Kryzysy polityczne w Polsce (UWAGA ZMIANA)
2015-02-14 09:10:13

Wtorkowy wykład z "Kryzysów politycznych w Polsce" przewidziany dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego (1 rok) odbędzie się zgodnie z planem. Za wcześniejszą błędną informację bardzo przepraszamy.

Dyżury Kierowników Studiów obowiązujące od 16 lutego 2015
2015-02-14 09:09:00

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień studia wieczorowe i politologia studia magisterskie jednolite wygaszane

Dr hab. Tomasz   Słomka     poniedziałek godz. 15.00 – 16.00

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

Politologia studia stacjonarne II stopnia

Dr Błażej Poboży  środa 13.30 -15.00

Politologia studia wieczorowe I stopnia

Dr Marcin Tobiasz  czwartek godz. 10.30 - 11.00

UWAGA! PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ dla STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW STUDIÓW!
2015-02-14 09:08:07

Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż w roku akademickim pozostało jeszcze w puli 251 miejsc na praktyki Erasmus+ dla studentów pt. „Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne praktyki studenckie SMP” oraz 40 miejsc w ramach programu Erasmus+ pt. „Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA" dla absolwentów studiów kończących w tym roku akademickim naukę.

Szczegóły oraz więcej informacji w załącznikach i na stronie: http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=8679. Pytania w sprawie praktyk z programu Erasmus+ należy kierować do Pani Doroty Wiącek, BWZ, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl;tel. 22  55 24 068.

Załącznik 1

Załącznik 2

Zaoczni studenci bezpieczeństwa wewnętrznego (II rok studiów licencjackich)
2015-02-14 09:06:17

Zgodnie z uchwałą nr 377 Rady WDiNP z dn. 25 listopada 2009 r. w sprawie nauczania języków obcych na studiach niestacjonarnych zaocznych, student obowiązany jest złożyć najpóźniej do 14 marca 2015 r. w sekcji studiów zaocznych pisemną deklarację na temat wybranego sposobu potwierdzenia biegłości językowej. Warunkiem skuteczności deklaracji jest zaliczenie przez studenta do końca IV semestru lektoratu na poziomie B2. Brak pisemnej deklaracji oznacza, że student przystępuje do egzaminu na poziomie B2.

Deklaracja

Dyżur w sesji egzaminacyjnej mgr Agnieszki Syliwoniuk
2015-02-09 10:15:07

Dyżur w sesji egzaminacyjnej mgr Agnieszki Syliwoniuk odbędzie się w środę 11.02.2015 r. o godz. 9:00

Dr hab. Tomasz Kownacki przekłada dyżur
2015-02-06 13:26:42

Dr hab. Tomasz Kownacki przekłada dyżur na wtorek 10.02.2015 w godz. 11:30-13:00 z powodu choroby.

Prof. R. Chruściak odwołuje dyżur
2015-02-05 16:07:03

Prof. R. Chruściak odwołuje dyżur w dniu 9 lutego. Najbliższy dyżur w dniu 16 lutego  o godz. 16.30.

Dyżur prof. A. Rothert
2015-02-04 14:29:38

Dyżur prof. A. Rothert w poniedziałek 09.02.2015 odbędzie się w godz. 17:00-18:30.

Przełożony dyżur dr Piotra Potejko
2015-02-04 11:52:27

Dzisiejszy (4.02.2015) dyżur dr Piotra Potejko zostaje przełożony na poniedziałek 9.02.2015 roku, godz. 17:30.

Dr Daniel Mider zmienia termin dyżuru
2015-02-04 11:24:23

Dr Daniel Mider zmienia termin swojego najbliższego dyżuru w sesji na czwartek 8-9:30.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego