Ogłoszenia dla studentów

18.05.2018r. (piątek) od 13.00 godziny dziekańskie dla studentów WNPiSM UW w związku z Gardenaliami
2018-05-14 10:11:35

18.05.2018r. (piątek) od 13.00 obowiązują godziny dziekańskie dla studentów WNPiSM UW w związku z Gardenaliami.

Stypendia w ramach umów bilateralnych na partnerskich uczelniach amerykańskich
2018-05-14 10:08:15

Szanowni Państwo,

 Informujemy, że 5 czerwca b.r. upływa termin ubiegania się o stypendia w ramach umów bilateralnych na partnerskich uczelniach amerykańskich:

- studenci: http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-2

- doktoranci i młodsi pracownicy naukowi: http://bwz.uw.edu.pl/indiana-university-mlodsi-pracownicy

 

Wyjazd miałby mieć miejsce w drugim semestrze 2018/19.

 

Proponujemy także zapoznać się z ofertą stypendialną Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/nawa

oraz z wyszukiwarką „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”:

https://mobility.project.uw.edu.pl/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Mobilno%C5%9B%C4%87%20naukowa%20i%20edukacyjna%20na%20UW.aspx

W dniu 10.05.2019 roku zajęcia z doc dr Ewą Pietrzyk-Zieniewicz o godz. 13:15 zostają odwołane
2018-05-10 09:08:11

W dniu 10.05.2019 roku zajęcia z doc dr Ewą Pietrzyk-Zieniewicz o godz. 13:15 zostają odwołane.

Dr hab. Andrzej Wierzbicki, prof. UW odwołuje dyżur dydaktyczny 10.05.2018
2018-05-10 09:06:46

Dr hab. Andrzej Wierzbicki, prof. UW odwołuje dyżur dydaktyczny 10.05.2018 w godz.15.00-16.30 i zaprasza 17.05.2018 roku.

Uwaga! Ostatnie dni na nadsyłanie aplikacji na Wschodnią Szkołę Letnią
2018-05-09 08:29:17
Przypominamy, że w dniu 20 maja mija termin nadsyłania aplikacji na Wschodnią Szkołę Letnią
 
 
1. Wschodnia Szkoła Letnia odbywa się w dniach 28 czerwca-28 lipca w Warszawie.
2. Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu. Ma na celu umożliwienie poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy badawczej, przygotowuje raczej słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.
3. Pełnoprawnymi uczestnikami Szkoły mogą być wyłącznie cudzoziemcy, absolwenci studiów wyższych, prowadzący własne badania naukowe, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.
4. Od kandydatów wymaga się znajomości dwu języków wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego, obu w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.
5. Preferowane będą kandydatury osób specjalizujących się w tematyce historii i współeczesności Europy Wschodniej, zwłaszcza XIX-XXI w., a także rozpadu komunizmu i transformacji krajów regionu.
6. Program Szkoły składa się z serii wykładów i seminariów (jedno seminarium do wyboru – wedle tematów własnych, naukowych zainteresowań i badań uczestników Szkoły) oraz objazdów naukowych z zakresu historii sztuki i kultury, zawiera także w sobie prezentacje instytutów, archiwów i bibliotek naukowych. Słuchacze, którzy wypełnią wszystkie przepisane programem wymagania otrzymają „Dyplom Wschodniej Szkoły Letniej”.
7. Kandydaci spełniający merytoryczne warunki pełnego uczestnictwa mogą ubiegać się o dofi nansowanie na pokrycie całości lub części (zależnie od kraju pochodzenia) kosztów pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, wykłady, materiały, objazdy naukowe).
 
Kandydaci proszeni są o nadesłanie następujących dokumentów na adres: wsl.studium@uw.edu.pl – wypełniony kwestionariusz Szkoły, – podanie o przyjęcie, zawierające opis prac i zainteresowań naukowych, oraz temat referatu, – curriculum vitae wraz z fotografi ą, – wykaz wszystkich publikacji naukowych, – dwie opinie badaczy problematyki, którą kandydat się zajmuje (jeśli to możliwe – jedna z Polski), – kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych.
Termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 20 maja 2018 r.
 
Z poważaniem,
 
Biuro Programu Stypendialnego Rządu RP 
im. Konstantego Kalinowskiego
pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytet Warszawski
tel.: 22 55 21 888
faks: 22 55 21 887
 
Dyżur dr Agnieszki Bejma wyjątkowo odbędzie się w godzinach 16.30-18.00.
2018-05-09 07:23:49

Dyżur dr Agnieszki Bejma wyjątkowo odbędzie się w godzinach 16.30-18.00.

W dniu 10 maja dyżur dr. hab. Filipa Ilkowskiego zostaje odwołany z powodu wyjazdu służbowego.
2018-05-08 11:08:09

W dniu 10 maja dyżur dr. hab. Filipa Ilkowskiego zostaje odwołany z powodu wyjazdu służbowego.

Odwołane zajęcia dra Błażeja Pobożego
2018-05-07 18:20:11

Dr Błażej Poboży odwołuje swoje zajęcia we wtorek 8 maja br. dla studentów Politologii. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu.

Dyżury dr Justyny Otto
2018-05-07 18:19:37
W związku z innymi obowiązkami służbowymi dyżury dr Justyny Otto w dniu 8 maja odbędą się według następującego harmonogramu:
1. dyżur kierownika politologii 12.00-13.00 (s. 125 Nowy budynekWydziału)
2. dyżur dydaktyczny 14.30-15.30 (s. 103 ul. NŚ 67)
Prof. J. Itrich-Drabarek informuje, że jutrzejszy dyżur (8.05. wtorek) rozpocznie się o godz. 18:15
2018-05-07 11:58:07

Prof. J. Itrich-Drabarek informuje, że  jutrzejszy dyżur (8.05. wtorek) rozpocznie się o godz. 18:15

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego