Ogłoszenia dla studentów

Uwaga Studenci II roku studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne!
2014-10-17 13:34:55

W przyszłym tygodniu w związku z międzynarodową konferencją naukową następuje zamiana terminów wykładów. Wykład dr Filipa Ilkowskiego „Anarchia i ekstremizm polityczny” odbędzie się we wtorek 21 października w godz. 11.30-13.00, a wykład dr Justyny G. Otto „Państwo a wojna” w piątek 24 października w godz. 16.45-18.15. Sale nie ulegają zmianie.

Uwaga Studenci I roku studiów licencjackich (wieczorowych) na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne!
2014-10-16 12:37:42

Opiekun grupy przypomina, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w środę 22 października w godz. 15.00-18.15 odbędzie się podwójne konwersatorium z Historii bezpieczeństwa wewnętrznego z doc. dr Anną Szustek. W następną środę 29 października w tych samych godzinach odbędą się podwójne ćwiczenia z Nauki o państwie i polityce z dr Justyna Otto. Wszystkie te zajęcia jak zawsze w sali nr 3 ul. Krakowskie Przedmieście 3.

Uwaga stała zmiana dyżurów dr Justyny Otto!
2014-10-16 12:37:25

Od dnia 15 października dyżur dydaktyczny dr Justyny Otto odbywać się będzie w poniedziałki 13.15-14.45, pok. 103 ul. Nowy Świat 67, natomiast dyżur administracyjny (jako kierownika Niestacjonarnego (zaocznego) Studium na kierunku politologia) będzie miał miejsce we wtorki w godz. 13.10-14.10, ul. Krakowskie Przedmieście 3 pok. 204. Wyjątkowo w przyszłym tygodniu w związku z wyjazdem na międzynarodową konferencję naukową dr Justyna Otto zaprasza na dyżur administracyjny nie we wtorek (21.10), ale w poniedziałek (20.10) w godzinach 15.00-16.00.

Zaoczni studenci I oraz II roku studiów bezpieczeństwa wewnętrznego (studia I stopnia)
2014-10-15 14:23:47

Przypominamy o obowiązku zarejestrowania się na lektoraty.
Informacja na temat rejestracji jest na stronie Szkoły Języków Obcych (http://szjo.uw.edu.pl/) oraz w ogłoszeniu pt. Informacja o rejestracji na lektoraty, zamieszczonym na stronie Instytutu (2014-10-10 12:52:40).
Rejestracja na lektoraty nie jest związana z podpięciami.

Informacja o rejestracji na lektoraty
2014-10-10 12:52:40
Zmiana godziny i dnia dyżuru dr Anny Sroki w semestrze zimowym
2014-10-09 17:06:11

Od przyszłego tygodnia dyżury będą się odbywały we wtorek o godz. 11.30-13.00.

Punkt informacyjny WDiNP czynny:
2014-10-09 10:51:07

Wtorek 16-18

Czwartek 16-18

Piątek 9-16

Mgr Adam Kostecki

Tel. 22 55 22 954

Zaoczni studenci III roku bezpieczeństwa wewnętrznego (studia I st.)
2014-10-09 10:48:50

W dn. 11 X 2014 r. zamiast zajęć z przedmiotu Psychologia sytuacji kryzysowych odbędą się zajęcia z przedmiotu Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach.
Szczegóły w zaktualizowanym planie zajęć.

Uwaga studenci Politologii Studia stacjonarne II stopień II rok
2014-10-08 22:38:21

Prof. dr hab. G. Ulicka w dn. 14.10.2014 (wtorek) godz.15.00 sala 209 NŚ 67 zaprasza na seminarium magisterskie

Seminarium i dyżur dra Błażeja Pobożego
2014-10-08 22:32:53

Dr Błażej Poboży zaprasza swoich seminarzystów z Bezpieczeństwa Wewnętrznego w czwartki w godz. 11:40-13:10 do sali 207 w budynki INP UW przy ul. Nowy Świat 67, a wszystkich pozostałych na swój dyżur dydaktyczny w czwartki w godz. 16:45-18:15 do sali 112 w auli starej BUW na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego