Ogłoszenia dla studentów

Dyżury dr Michała Mistygacza w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej
2015-02-02 14:47:40

Dyżury dr Michała Mistygacza w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej to: 30 stycznia br., godz. 16:15:17:15 oraz 3 lutego br. godz. 8:15-9:15.

Praktyki dla studentó w portalu internetowym
2015-02-02 14:46:19

Przypominamy o możliwości odbywania praktyk zawodowych w portalu internetowym Link to Poland - http://www.linktopoland.com/

Jest to dynamiczny, interaktywny portal, skierowany do Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju oraz obcokrajowców zainteresowanych biznesem, turystyką i edukacją w Polsce.

Portal skupia ludzi pełnych pasji i pomysłów, chcących się rozwijać i dzielić z innymi swoimi doświadczeniami. Link to Poland to bogate źródło informacji i artykułów prezentujących globalny punkt widzenia na sprawy polskie w dziesięciu działach tematycznych: Biznes, Nauka, Kultura, Dzieci, Młodzież, Studenci, Migracja, Turystyka, Styl życia, Projekty oraz Events.

Link to Poland oferuje szerokie możliwości odbycia praktyk studenckich w zakresie redagowania, korekty publikowanych tekstów oraz daje doskonałą możliwość dla studentów zdobycia cennego doświadczenia i poszerzania horyzontów. Praktyki można odbywać zdalnie (via Internet) w redakcji Link to Poland. W tym samym czasie LtP jest w stanie przyjąć od 5 do 10 studentów.
Szczegóły i zgłoszenia: office@linktopoland.com

Dyżur dydaktyczny dr Justyny Otto
2015-02-02 08:21:10

Dyżur dydaktyczny dr Justyny Otto w dniu 2 lutego rozpocznie się o godz. 18.00.

Konkurs Komisji Europejskiej - Tak podobni, tak różni, tak europejscy
2015-02-02 07:28:07

Szanowni Państwo,

przypominamy o trwającym ogólnoeuropejskim konkursie skierowanym do osób w wieku 18-25 lat, organizowanym przez Komisję Europejską – zadaniem uczestników konkursu jest napisanie eseju (do 1000 słów) na jeden z wybranych tematów:

- Jakie masz doświadczenia w rozszerzonej Unii Europejskiej?

- Jak rozszerzona Unia Europejska odpowiada na wyzwania przyszłości?

Prace wysyłać można do 27 lutego br. Nagrodą w konkursie jest wycieczka do Brukseli oraz publikacja pracy w  witrynie Komisji Europejskiej oraz rekomendacja publikacji eseju w największych mediach w kraju zwycięzcy. Wygrana może być początkiem spektakularnej kariery dziennikarskiej lub pisarskiej! Zachęcamy do udziału wszystkie młode osoby, również spoza kierunków humanistycznych.

Plakat

Informacja

Dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka informuje
2015-01-30 12:11:34

Dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka informuje, że w czasie sesji dyżur będę odbywała w poniedziałki, godz. 16,45-18,15 p. 103 NŚ67.

Dyżur dr hab. E. M. Marciniak w sesji
2015-01-29 12:15:30

Dyżur dr hab. E. M. Marciniak w sesji odbędzie się 4 lutego 2015 r. (środa) w godz. 10:00-13:00.

Dyżury dra Błażeja Pobożego w sesji
2015-01-29 10:01:58

W sesji egzaminacyjnej dyżury dydaktyczne odbywają się w piątki (30 I oraz 6 II) w godz. 10:00-11:30 w pok. 207 w budynku INP UW przy ul. Nowy Świat 67.

Rejestracja na lektoraty w semestrze letnim
2015-01-28 14:05:36

Rejestracja na lektoraty w semestrze letnim dla studentów zaocznych będzie miała tylko jedną turę i odbędzie się w terminie: 02.02.2015 godz. 21:00 – 22.02.2015 godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – Rejestracja żetonowa:

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2014L-JO-Z

2. Studenci, którzy w semestrze zimowym byli zapisani do grup tradycyjnych (zajęcia odbywające się wyłącznie w klasie), zostaną automatycznie przepisani do grup kontynuujących w semestrze letnim. W przypadku e-lektoratów (lektoratów prowadzonych głównie przez Internet) oraz lektoratów nowych (zaczynających się w semestrze letnim) studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE przez system USOS (o ile dany Wydział nie określił inaczej).

3. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/rejestracja-na-lektoraty

Dane w systemie rejestracji są odświeżane w regularnych odstępach i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

4. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 12 stycznia do 22 lutego 2015 pod adresem:

http://kampus.come.uw.edu.pl/mod/page/view.php?id=34050

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

5. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisu się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów, może się zapisać do wybranej grupy.

6. Oznaczenia poziomów dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

7. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

Zmiana terminu dyżuru dr Daniela Midera
2015-01-27 14:41:25

Dr Daniel Mider zmienia termin dyżuru w najbliższy piątek (30 stycznia) z 15:00-16:30, na 9:30-11:00

Przeniesiony dyżur dydaktyczny Pani prof. E. M. Marciniak
2015-01-27 10:15:20

Dyżur dydaktyczny Pani prof. E. M. Marciniak zostaje przeniesiony z dnia 27.01.2015 na 28.01.2015 (środa) na godz. 10:00-13:00.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego