Ogłoszenia dla studentów

Dyżur dr Małgorzaty Kaczorowskiej
2013-11-30 11:13:06
Dyżur dr Małgorzaty Kaczorowskiej jednorazowo w dniu 3 grudnia 2013 r. odbędzie się w godz. 8.15-9.30.
Uwaga studenci!
2013-11-28 17:05:32

Decyzją Pani Rektor zostaje ponownie uruchomiona możliwość podpinana przedmiotów
w terminie 28.11.2013 - 8.12.2013.

Przypominamy, że studenci WDiNP dokonują podpięć pod adresem https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl
W USOS obowiązuje następująca interpretacja:
1. Przedmioty podpięte pod program i etap traktujemy jak przedmioty objęte planem studiów (planowe). [bezpłatne, w ramach ustawowego limitu punktów ECTS co najmniej 180  ECTS dla I stopnia oraz co najmniej 120 ECTS dla II stopnia].
2. Przedmioty podpięte tylko pod program traktujemy jako przedmioty wykraczające poza plan, ale realizowane w ramach limitu. Student może zrezygnować z liczenia do średniej przedmiotów ponadplanowych realizowanych w ramach limitu. Te przedmioty nie będą uczestniczyły w rozliczeniu studenta z wymagań etapowych. Przedmioty jednak dają punkty. [bezpłatne - w ramach ustawowego dodatkowego  limitu 30 ECTS].
3. Przedmioty niepodpięte traktujemy jako ponadplanowe wykraczające poza limit. Te przedmioty nie wliczają się do średniej (zgodnie z Regulaminem studiów). [uwaga – zawsze płatne].

UWAGA STUDENCI WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZEŃ
2013-11-28 16:55:36

Złożenie oświadczenia jest podstawą do weryfikacji uprawnienia studenta do bezpłatnego podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych na pierwszym lub drugim kierunku studiów.

Oświadczenia w roku akademickim 2013/2014 zobowiązani są złożyć:
• Studenci nowoprzyjęci na I r. studiów stacjonarnych w ramach rekrutacji otwartej – w punkcie 1.
• Studenci podejmujący studia w ramach wznowienia  studiów (dotyczy studiów podjętych po 1.10.2011 r.) – w punkcie 2.
• Studenci przyjęci w trybie przeniesienia z innej uczelni (kontynuujący na UW studia podjęte począwszy od 1.10.2011 r.) – w punkcie 2.
• Studenci, którzy podjęli studia stacjonarne w roku akademickim 2011/2012 lub 2012/2013 na co najmniej jednym kierunku studiów stacjonarnych, a od roku 2013/2014 podejmą kolejne studia na tym samym poziomie kształcenia – w punkcie 3.
• Studenci, którzy podjęli studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 i zostali absolwentami tych studiów, a od roku akademickiego 2013/2014 podejmują kolejne studia drugiego stopnia – w punkcie 4.

Studenci kontynuujący w roku akademickim 2013/2014 studia podjęte w roku akademickim 2011/2012 lub 2012/2013 po zalogowaniu się na swoje konto w USOSwdinp zobowiązani są do:
1) sprawdzenia, czy oświadczenia przez nich złożone w poprzednim roku akademickim są poprawne,
2) jeśli oświadczenie zostało złożone ędnie student powinien pilnie skontaktować się ze swoją sekcją studencką w jednostce w celu jego poprawienia.
Studenci kontynuujący w roku akademickim 2013/2014 studia podjęte w roku akademickim 2011/2012 lub 2012/2013 nie mają obowiązku składania Oświadczenia.
Student składa osobne oświadczenie dla każdego realizowanego kierunku studiów stacjonarnych.

Ogłoszenie w sprawie podpięć
2013-11-28 16:52:47
KURSY INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH UW
2013-11-28 12:17:39

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość podjęcia kursów organizowanych przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kursy dedykowane są słuchaczom/absolwentom podyplomowych studiów INP, studentom/absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego oraz osobom zatrudnionym w organach administracji państwowej. Po odbyciu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty wystawione przez Uniwersytet Warszawski.

Nazwy/terminy kursów:
-elektroniczna administracja publiczna - 10.01.2014 r (piątek)
-dostęp do informacji publicznej - 11.01.2014 r (sobota)
-ochrona danych osobowych - 12.01.2014 r (niedziela)

Ceny kursów:
Jeden kurs - 800 zł
Dwa kursy - 1200 zł
Trzy kursy - 1500 zł

Zgłoszenia proszę przesyłać do sekcji studiów podyplomowych INP UW, e-mail: k.kaczynska@uw.edu.pl. W treści wiadomości proszę wpisywać nazwy kursów, w których chcecie Państwo uczestniczyć.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.12.2013 r.

Program kursów

Konferencja poświęcona problemom bezpieczeństwa ekologicznego w regionie Azji Centralnej
2013-11-27 11:43:52
W dniu 22 listopada 2013 roku odbyła się organizowana przez Zakład Badań Wschodnich INP UW przy współpracy z Ambasadą Uzbekistanu w Warszawie konferencja poświęcona problemom bezpieczeństwa ekologicznego w regionie Azji Centralnej. W konferencji, której przewodniczyli Ambasador Ikrom Nazarow, dyrektor INP prof. Stanisław Sulowski, kierownik Zakładu prof. Tadeusz Bodio uczestniczyła delegacja Uzbekistanu na Szczyt Klimatyczny w Warszawie. Przedmiotem wystąpień i dyskusji były kwestie przeciwdziałania wysychaniu Morza Aralskiego oraz polityki bezpieczeństwa ekologicznego w regionie.
Rejestracja na ścieżki (BW, II rok, I stopień)
2013-11-27 04:11:02
Uprzejmie informujemy, że rejestracja na ścieżki programowe dla studentów II roku I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego (studia stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe) odbędzie się za pośrednictwem USOSweb i rozpocznie się w czwartek (28 listopada 2013 r.) o godz. 22:00. Bardzo prosimy wszystkich studentów o jak najszybszy wybór interesującej ich ścieżki - możliwość ta aktywna będzie do soboty (30 listopada 2013 r.) włącznie. Po tym terminie studenci niezarejestrowani zostaną przypisani do ścieżek administracyjnie w miarę wolnych miejsc.
Dr K. Marczuk przenosi dyżur
2013-11-26 14:27:04
Dr K. Marczuk przenosi dyżur z 26.11 na 29.11 na godz. 10:00.
Dyżur dydaktyczny dr. Mariusza Sokołowskiego
2013-11-25 18:35:40
W tym tygodniu dyżur dydaktyczny dr. Mariusza Sokołowskiego odbędzie się 28.11.2013 r (czwartek) w godz. 15.00-16.30.
Dyżur Pani Wicedyrektor dr Ewy Marii Marciniak
2013-11-25 13:02:43
Dyżur Pani Wicedyrektor dr Ewy Marii Marciniak we wtorek 26.11.2013 odbędzie w godz. 14:00-15:00.
poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego