Ogłoszenia dla studentów

Kurs "Administrator sieci teleinformatycznych"
2013-09-14 11:18:48

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż kurs "Administrator sieci teleinformatycznych" planowany początkowo na 16.09.2013 r (poniedziałek), odbędzie się 21.09.2013 r. (sobota) od godz. 8.00 w s. Czarnowskiego na Krakowskim Przedmieściu 3.

Ogłoszenie
2013-09-14 11:12:43
W związku z zakończeniem wrześniowej sesji poprawkowej, dyżury dydaktyczne dr. Michała Brzezińskiego zostaną wznowione w październiku i będą odbywały się w poniedziałki w godz. 16:30-18:00 w s. 201 ul. Nowy Świat 67. Do tego czasu można kontaktować się e-mailowo: michal.brzezinski@uw.edu.pl
Aneta Marcinkowska informuje
2013-09-14 11:11:59
Aneta Marcinkowska przekazuje informację, iż w dniu jutrzejszym będzie nieobecna na dyżurze w godzinach 13:15-14:45, ponieważ przebywa na Zjeździe Socjologicznym w Szczecinie. W sprawach pilnych, proszi o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Dodatkowy egzamin poprawkowy ze wszystkich przedmiotów prowadzonych przez Profesora Tadeusza Mołdawę
2013-09-12 13:01:19
Dodatkowy egzamin poprawkowy ze wszystkich przedmiotów prowadzonych przez Profesora Tadeusza Mołdawę odbędzie się 18 września 2013 r. o godz. 17:00 w sali 101, ul. Nowy Świat 67. Będzie to egzamin pisemny.
Nowa praktyka - Fundacja Rozwoju Oprócz Granic
2013-09-10 11:45:20

Fundacja Rozwoju Oprócz Granic przyjmie studentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW chętnych do realizacji praktyk studenckich poprzez zaangażowanie przy wykonywaniu zadań związanych z ciekawymi i różnorodnymi działaniami prowadzonymi przez fundację na rzecz imigrantów, w tym z tworzeniem programu radiowego „Swój czy obcy?”.

Fundacja Rozwoju Oprócz Granic jest organizacją pożytku publicznego, o której więcej dowiesz się tutaj: WWW.frog.org.pl

Audycja „Swój czy obcy?” to cotygodniowy program radiowy (55 min.) poświęcony migracjom i cudzoziemcom w Rzeczypospolitej, który emitujemy w Wolnej Antenie Radio Wnet. Więcej dowiesz się tutaj: WWW.radiownet.pl/etery/swoj-czy-obcy

Od kandydatów zgłaszających chęć odbywania praktyk studenckich w FROG oczekujemy przede wszystkim zaangażowania i rzetelności w realizacji powierzanych zadań. Preferowana znajomość języków obcych.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: radio@frog.org.pl

O przyjęciu na praktykę studencką decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Anna Sroka informuje
2013-09-10 11:39:07
Anna Sroka informuje, że dyżur odbędzie się o godz.10.30-12.00 w piątek 13 września w sali 202.
Dyżur dr Krzysztofa Tomaszewskiego
2013-09-05 16:00:04
Dyżur dr Krzysztofa Tomaszewskiego odbędzie się w dniu 13 września 2013 roku w godz. 11:30-13:00 w sali nr 2, ul. Krakowksie Przedmieście 3.
Dyżur dr Aleksandry Zięby
2013-09-05 15:59:15
Dyżur dr Aleksandry Zięby (dydaktyczny i w sprawie praktyk) odbędzie się w dniu 9 września 2013 roku w ghodz. 15:00-17:00
Dyżur dr Urszuli Kurcewicz
2013-09-05 15:58:21
Następny dyżur dr Urszuli Kurcewicz odbędzie się 13 września 2013 (piątek) o godzinie 15.00 w pokoju nr 207 Nowy Świat 67
Kursy organizowane przez ABW
2013-09-04 14:04:09

Szanowni Państwo,
istnieje możliwość podjęcia kursów organizowanych przez ABW. Kursy dedykowane są słuchaczom/absolwentom podyplomowych studiów INP na kierunkach Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Informacji, Edukacja dla Bezpieczeństwa oraz studentom 4 i 5 roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego INP UW. Po odbyciu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiony przez ABW.

Nazwy/tematy kursów:
-kierownik kancelarii tajnych - 14.09
-obowiązki i uprawnienia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - 15.09
-administrator sieci teleinformatycznych - 16.09

Ceny kursów:
Jeden kurs - 800 zł
Dwa kursy - 1 200 zł
Trzy kursy - 1 500 zł

Zapisy przyjmujemy do 10.09.2013 r drogą mailową na adres: k.kaczynska@uw.edu.pl

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego