Ogłoszenia dla studentów

Dr Małgorzata Kaczorowska jednorazowo zmienia godzinę swojego dyżuru w najbliższy piątek
2018-03-21 09:50:32

 Dr Małgorzata Kaczorowska jednorazowo zmienia godzinę swojego dyżuru w najbliższy piątek - 23.03.3018 r. z 13:30 na godz. 15:00-16:30

Z powodów służbowych dr hab. Tomasz Słomka odwołuje dzisiejszy dyżur dydaktyczny
2018-03-19 08:31:57

Z powodów służbowych dr hab. Tomasz Słomka odwołuje dzisiejszy dyżur dydaktyczny

Dr hab. Adam Szymański odwołuje dyżur 20 marca (wtorek) z powodu wyjazdu służbowego.
2018-03-19 07:58:38

Dr hab. Adam Szymański odwołuje dyżur 20 marca (wtorek) z powodu wyjazdu służbowego.

Dyżur dr hab. Anny Wierzchowskiej
2018-03-19 07:33:25

Dr hab. Anny Wierzchowskiej dyżur w dniu 22 marca jest odwołany i przełożony na dzień 20 marca w godz. 13.00-14.20.

Zmiana dyżuru dra hab. Piotra Załęskiego
2018-03-15 09:58:12
 
Ostatni dyżur marcowy dra hab. Piotra Załęskiego odbędzie się 21 marca w godzinach 17:00 - 20:00.
Uwaga! Letnie praktyki w ABW '2018
2018-03-15 09:08:55

PROGRAM LETNICH PRAKTYK

w ABW ‘2018

Program realizowany na podstawie porozumienia o współpracy

Uniwersytetu Warszawskiego z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

obejmie w bieżącym roku akademickim studentów w 3 grupach kompetencyjnych:

 

Analitycy I grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych,4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2018 roku, w Warszawie.

Praktyki przeznaczone są dla studentów kierunków filologicznych oraz orientalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli co najmniej 6 semestrów. Brane pod uwagę, w procesie rekrutacji, będą osoby znające co najmniej jeden z wymienionych języków: niemiecki, rosyjski, francuski, ukraiński, czeczeński, arabski, turecki, chiński, hausa, amharski, suahili, urdu, hindi oraz obligatoryjnie język angielski (co najmniej na poziomie B2).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych (research) zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

 

Analitycy II grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2018 roku, w Warszawie.

Praktyki przeznaczone są dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli co najmniej  6 semestrów. Preferowane specjalizacje to: dziennikarstwo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, filologie (w szczególności wschodnie).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

 

Grupa prawnicy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2018 roku, w Warszawie.   Praktyki przeznaczone są dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy zaliczyli co najmniej 7 semestrów. Preferowane specjalizacje to: prawo administracyjne materialne i procesowe, prawo konstytucyjne, prawo zamówień publicznych, prawo międzynarodowe, ewentualnie prawo cywilne materialne lub procesowe.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności brać udział w pracach związanych z: procesem legislacyjnym aktów normatywnych lub wewnętrznych aktów prawnych Szefa ABW; współpracą międzynarodową, a także w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach administracyjnych.

---------------------------------------

Warunki i procedura aplikacyjna są opisane w regulaminie praktyk

„REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO” zamieszczonym na stronie Biura Karier UW www.biurokarier.uw.edu.pl

 

Regulamin obejmuje następujące dokumenty:

- Przepisy ogólne - Formularz aplikacyjny na praktykę studencką w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Zgoda Dziekana na odbycie praktyki studenckiej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Umowa  o praktykę studencką w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Ocena praktykanta praktyk studenckich w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Pamiętaj, że kompletne aplikacje należy składać w Biurze Karier UW do 6 kwietnia, wskazując grupę do której się aplikuje.

Ogłoszenie
2018-03-15 05:53:35

Uprzejmie informuję, że w najbliższą sobotę (17.03.2018) zajęcia dr. Mroczki oraz dr. Mistygacza zostają jednorazowo przeniesione z sali 303 (CP) do sali 115 (Stary BUW). 

Zmiana sali II rok BW 1-y stopień studia zaoczne
2018-03-15 05:53:08
Szanowni Państwo,
wyjątkowo w dniu 17 marca (sobota) zajęcia odbywać się będą w Starym BUW-ie w połączonych salach 111-112-13.
Z wyrazami szacunku
Anna Sroka
Zmiana sali I rok BW 1-y stopień studia zaoczne
2018-03-15 05:52:31
Szanowni Państwo,
wyjątkowo w dniu 18 marca (niedziela) wykład Kryzysy polityczne w Polsce z prof. dr hab. Jakubowskim odbędą się w Auli na Nowym Swiecie 69.
Z wyrazami szacunku
Anna Sroka
Dr hab. Anna Sroka odwołuje dyżur administracyjny w dniu: 15.03.2018r.
2018-03-14 11:42:52

Dr hab. Anna Sroka odwołuje dyżur administracyjny w dniu: 15.03.2018r.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego