Ogłoszenia dla studentów

Informacje o rejestracji na lektoraty dla studentów zaocznych
2017-09-28 09:47:00

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim przekazuję Państwu najważniejsze informacje z prośbą o rozpowszechnienie wśród studentów zaocznych.

Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2017/2018 dla studentów zaocznych będzie miała dwie tury:

1)      I tura: 23.09.2017 - 15.10.2017

2)      II tura: 04.11.2017 - 13.11.2017

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

  1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa:

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2017Z-JO-Z

  1. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły:

http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

  1. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny do 25.10.2017 pod adresem:

http://kampus.come.uw.edu.pl/mod/page/view.php?id=34050

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

  1. 4. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.
  1. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
  1. Studentom, którzy nie zapiszą się samodzielnie na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

Bardzo prosiłabym o uświadomienie Państwa studentom konieczności jak najszybszej rejestracji na zajęcia, co umożliwi ewentualne zmiany w organizacji lektoratów, jeżeli zajdzie taka potrzeba, np. zmiany poziomu grupy itp. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo proszę o kontakt.


Pozdrawiam,

Izabella Grabowicz

Koordynator ds. lektoratów na studiach zaocznych
Szkoła Języków Obcych
Uniwersytet Warszawski

Dyżury Welcome Point dla studentów zagranicznych:
2017-09-27 07:55:50

Welcome Point organizuje dyżury, podczas których pomaga studentom zagranicznym w rejestracji w USOS.

 Dwie osoby będą dyżurować przy komputerach w budynku Zarządu Samorządu Studentów: na małym dziedzińcu kampusu głównego w sali 106 na pierwszym piętrze w środę 27 września i w czwartek 28 września w godzinach 11.00 – 15.00.

http://welcome.uw.edu.pl/usos-registration-assistance/

Dr Radzisława Gortat została członkiem międzynarodowej misji obserwacyjnej OBWE na wybory prezydenckie w Kirgistanie w dniu 15 pażdziernika 2017.
2017-09-27 07:15:20

Dr Radzisława Gortat została członkiem międzynarodowej misji obserwacyjnej OBWE na wybory prezydenckie w Kirgistanie w dniu 15 pażdziernika 2017.

Jednorazowa zmiana terminu dyżuru i zajęć dydaktycznych dra Seweryna Dmowskiego (2.10)
2017-09-25 09:01:57

 

W najbliższy poniedziałek (2 października 2017) nastąpi jednorazowa zmiana terminów odbywania dyżuru dydaktycznego i niektórych zajęć dydaktycznych dra Seweryna Dmowskiego.

 

12:00-13:30 - dyżur dydaktyczny (pokój 207, Nowy Świat 67)

16:45-18:15 - Football in Europe: Political and Social Aspect (sala 10, Collegium Politicum)

18:30-20:00 - Najnowsza historia polityczna Polski I - politologia, I rok I stopnia, grupa 1 - ćwiczenia (sala 10, Collegium Politicum)

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu: III Edycja Wolontariatu Edukacyjnego na rok akademicki 2017/2018
2017-09-20 12:11:05

Drodzy Studenci!

Oferta jest skierowana do osób, które chcą zostać nauczycielami i zdobyć doświadczenie w nietypowych oraz trudnych sytuacjach związanych z nauczaniem. Udział w programie można wziąć realizując go jako praktyki dydaktyczne lub inne formy praktyk (jeśli student zaangażuje się na cały czas trwania projektu będzie to 60 godzin).

 Program Wolontariatu Edukacyjnego

III edycja

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w III edycji Programu

Wolontariatu Edukacyjnego!

Program ma dwa główne cele. Pierwszym z nich jest rozwijanie

umiejętności dydaktycznych i społecznych studentów, drugim -

wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół średnich.

Korzyści dla studentów, którzy się zaangażują:

możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu:

metodyki prowadzenia zajęć,

motywowania uczniów o niskim poziomie motywacji,

pracy z młodzieżą w wieku maturalnym;

nabycie lub/i doskonalenie umiejętności:

pracy z grupą,

diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów w tym

uczniów o specjalnych potrzebach,

przygotowania i realizacji planu zajęć,

dostosowania metod pedagogicznych do potrzeb grupy,

indywidualizowania metod pracy,

komunikacji z uczniami,

komunikacji z koordynatorami projektu,

możliwość zaliczenia 60h praktyk.

III edycja będzie trwać od listopada 2017 do kwietnia 2018. W ramach

projektu przewidziane są cotygodniowe zajęcia, trwające 90 minut,

szkolenia dla wolontariuszy (“Wprowadzenie do metodyki nauczania”

oraz “Postępowanie w sytuacjach trudnych”) oraz spotkania integracyjne

(dla uczniów i wolontariuszy). Dzięki metodzie wzajemnej wymiany

potrzeb, oczekiwań i kompetencji obie strony projektu czerpią korzyści ze

współpracy.

Rekrutacja trwa do 16 października, szczegółowe zasady można znaleźć na stronie:  wolontariat.uw.edu.pl/wiedza/.

 

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń pod adres: wolontariat@uw.edu.pl 

 

Informacja o godzinach otwarcia sekretariatu w dniach inauguracji
2017-09-19 18:32:20

U W A G A !!!

W dniu 26 (wtorek) i 28 (czwartek) września 2017 r. sekretariat studiów ul. Krakowskie Przedmieście 3 pokój 204 czynny w godzinach 9.00 – 11.00

Dr hab. Rafał Chwedoruk - najbliższy dyżur dydaktyczny
2017-09-19 13:32:46

Najbliższy dyżur dra hab. R. Chwedoruka odbędzie się 26.09.2017, o godz. 8.00.

Dodatkowy dyżur dydaktyczny dr hab. Tomasza Słomki
2017-09-19 10:08:09

Dodatkowy dyżur dydaktyczny dr hab. Tomasza Słomki odbędzie się w czwartek 21 września w godz. 10:30-11:30 (s. 211)

Dyżur administracyjny dr Justyny OTTO
2017-09-16 05:49:40

Dyżur administracyjny dr Justyny OTTO KIEROWNIKA Politologii II ST.Dzienne w październiku odbywać się będzie w pierwsze trzy środy m-ca o godz.13.15-14.15 p.2015 KP3

Dodatkowy dyżur doc. dr Bohdana Kaczmarka
2017-09-14 13:10:40

Dodatkowy dyżur doc. dr Bohdana Kaczmarka odbędzie się w piątek 22 września o godz. 11.30 w p. 208  w INP

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego