Ogłoszenia dla studentów

Najważniejsze informacje dotyczące rejestracji na lektoraty na studiach zaocznych I stopnia:
2017-09-14 10:30:39

 

Szanowni Studenci,

 

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim przekazujmy Państwu najważniejsze informacje dotyczące rejestracji na lektoraty na studiach zaocznych I stopnia:

 

 

Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2017/2018 dla studentów zaocznych będzie miała dwie tury :

 

1) I tura: 23.09.2017 - 15.10.2017

 

2) II tura: 04.11.2017 - 13.11.2017

 

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

 

  1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa:

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2017Z-JO-Z

  1. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły:

http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

  1. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny do 25.10.2017 pod adresem:

http://kampus.come.uw. e du.pl/mod/page/view.php?id=34050

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

4 . Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.

  1. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
  2. Studentom, którzy nie zapiszą się samodzielnie na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

 

Dyżur prof. Wojciecha Jakubowskiego
2017-09-13 13:08:06

25.09 - godz. 14:00

Dr Leszek Nowak - ostatni dyżur w sesji poprawkowej
2017-09-11 12:05:01

Ostatni dyżur dra Leszka Nowaka w sesji poprawkowej odbędzie się w środę (13.09), w godz. 11 - 12.

Dr Justyna Otto - ostatni dyżur dydaktyczny w roku ak. 2016/17
2017-09-11 12:03:48

Ostatni dyżur dydaktyczny dr Justyny Otto w roku akademickim 2016/17 odbędzie się w środę 13 września w godz. 11.00-12.00

Zapraszamy na lektoraty Szkoły Języków Wschodnich
2017-09-11 07:39:36

SJW zaprasza do skorzystania z oferty językowej 2017/2018. Lektoraty Szkoły Języków Wschodnich dla studentów i dktorantów UW rozliczane są żetonowo. Rozkład zjęć na: www.sjw.edu.pl oraz w USOS.

Dr hab. Jacek Ziółkowski - najbliższy dyżur
2017-09-11 06:54:44

Środa -  13.09 od godz. 10.00 do 11.00

 

Dyżur dra Błażeja Pobożego
2017-09-11 04:53:22

Najbliższy dyżur dra Błażeja Pobożego odbędzie się w piątek 15 września o godz. 9:30 w pok. 207 w budynku Instytutu przy ul. Nowy Świat 67.

Dodatkowy termin poprawkowy zaliczenia z Filozofii polityki u prof. T. Żyro
2017-09-07 10:53:39

Dodatkowy termin poprawkowy zaliczenia z Filozofii polityki u prof. T. Żyro odbędzie się w poniedziałek 11.09.2017 o godz. 11:00.

Uwaga: Zmiana terminu dyżuru dr Agnieszki Bejma
2017-09-06 10:27:22

Dyżur dr Agnieszki Bejma zostaje przeniesiony ze środy 6.09.2017 na piątek 8.09.2017. Dyżur odbędzie się w godzinach 11.00-12.30.

 

Najbliższy dyżur dra hab. Rafała Chwedoruka
2017-09-06 08:44:03

Najbliższy dyżur dra hab. R. Chwedoruka odbędzie się 14 IX o godz. 10.00.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego