Ogłoszenia dla studentów

Odwołanie dyżuru dra M.Mistygacza
2017-03-24 15:14:10

Dyżur dr M. Mistygacza w dniu 28.03.2017 zostaje odwołany

Odwołanie dyżuru prof. dr hab. W. Jakubowskiego
2017-03-23 14:34:20

Dyżur prof. dr hab. W. Jakubowskiego w dniu 24.03.2017 zostaje odwołany. W sprawach pilnych Profesor zaprasza do Auli w d. BUW-ie.

Odwołanie zajęć dra B. Pobożego
2017-03-23 14:33:19

Zajęcia dr B. Pobożego w dniu 23.04.2017 zostają odwołane.

Uwaga studenci III roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia zaoczne)
2017-03-16 04:07:50
Zajęcia odbywające się dnia 18.03.br. w Auli ul. Nowy Świat 69 zostają przeniesione do sali nr 2 przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.
Odwołanie zajęć z dr Łukaszem Jurczyszynem w dniu 16.03.2017
2017-03-15 15:25:02

W dniu 16.03.2017 r. zajęcia z dr Łukaszem Jurczyszynem zostają odwołane

Praktyki studenckie w ABW
2017-03-15 15:21:48

Biuro Karier UW informuje, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje praktyki studenckie. Wszystkie formalności związane z udziałem w praktykach w ABW zgodnie z ustaleniami wewnętrznymi obsługuje Biuro Karier UW.
Według ogólnego regulaminu, studenci aplikujący na praktykę, powinni uzyskać zgodę Dziekana na odbycie praktyk w ABW, którą przekazują do Biura Karier.

Więcej informacji o praktykach znajdziecie Państwo na stronie:
https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/program-praktyk-w-abw

Dyżur dydaktyczny dr Justyny Otto
2017-03-14 16:43:19

Dyżur dydaktyczny dr Justyny Otto w dniu 17 marca 2017r. z powodów służbowych wyjątkowo rozpocznie się o godz. 14.00

Odwołanie dyżuru i zajęć dr Urszuli Kurcewicz
2017-03-14 12:50:19

W piątek 17 marca 2017 roku dyżur oraz zajęcia z dr Urszulą Kurcewicz zostają odwołane

UWAGA STUDENCI II ROKU POLITOLOGII STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
2017-03-14 11:29:49

Dnia 17.03.2017 r. w sali 210, ul. Nowy Świat 69, o godzinie 13.15 odbędzie się spotkanie z Dyrektorem INP dr hab. Tomaszem Słomką, w sprawie wyboru specjalizacji na III rok studiów. Obecność studentów obowiązkowa.

Seminarium międzynarodowe w ramach projektu ERA.Net RUS
2017-03-14 06:47:18

Z inicjatywy dra hab. Andrzeja Wierzbickiego, profesora UW w Zakładzie Badań Wschodnich, w dniach 6-8 marca br. w Instytucie Nauk Politycznych UW odbyło się robocze seminarium międzynarodowe w ramach projektu ERA.Net RUS Plus initiative and its call for “S&T projects” pt. Perception of Russia across Eurasia: Memory, Identity, Conflicts (Obraz Rosji w Eurazji: pamięć, tożsamość, konflikty), realizowanego w latach 2016-2017. W projekcie uczestniczą przedstawiciele uczelni i ośrodków badawczych z Estonii, Finlandii, Francji, Republiki Mołdawii, Polski (A. Wierzbicki) i Rosji. Jego celem jest badanie wizerunku Rosji z uwzględnieniem czynników politycznych, geograficznych, kulturowych, społecznych i psychologicznych wśród różnych grup etnokulturowych w krajach bałtyckich, Francji, Finlandii, Republice Mołdawii, Polsce i Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan) w kontekście geopolitycznym, narodowym i spersonalizowanym społecznym. Koordynatorem projektu jest prof. Anastassia Zabrodskaja z Uniwersytetu Tallińskiego (Estonia). Na stronie tego uniwersytetu można znaleźć szczegółowe informacje o projekcie (https://www.tlu.ee/en/Baltic-Film-Media-Arts-and-Communication-School/Research-and-development/Perception-of-Russia-across-Eurasia:-Memory-Identity-Conflicts-). Podczas seminarium przedyskutowano dotychczasowy przebieg badań i wyznaczono kierunki na jego końcowy okres. Rezultatem projektu będą publikacje zbiorowe w językach rosyjskim i angielskim. Seminarium wpisuje się w cykl wydarzeń związanych z jubileuszem 50-lecia Instytutu Nauk Politycznych. W związku z tematem projektu, na seminarium omawiano również sytuację mniejszości rosyjskiej w części krajów poradzieckich w kontekście książki - A. Wierzbicki, M. Karolak-Michalska, Mniejszość rosyjska w etnopolityce państw Europy Wschodniej i Azji Centralnej, Warszawa 2016.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego