Ogłoszenia dla studentów

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Bezpieczeństwo kulturowe
2017-08-23 16:28:56
Egzamin poprawkowy z przedmiotu Bezpieczeństwo kulturowe, II rok, studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe I stopnia, kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne  - 5.09.2017 (wtorek), godz. 10:00-13:00, sala 1, ul. Krakowskie Przedmieście 3. Egzamin ustny. 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Bezpieczeństwo kulturowe, II rok I stopnia, studia niestacjonarne zaoczne, kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - 9.09.2017 (sobota), godz. 10:00-12:00, sala 207, ul. Nowy Świat 67. Egzamin ustny.

Dr Bartłomiej Biskup - dyżury w sesji poprawkowej
2017-08-23 10:24:06

Dyżury dra Bartłomieja Biskupa w sesji poprawkowej odbędą się:

30 sierpnia i 6 września (środa) w godz. 10.00 - 11.30

 

 

Dyżury dra hab. Jacka Zaleśnego - sesja poprawkowa
2017-08-23 07:49:55

W sesji poprawkowej dyżury  dra hab. Jacka Zaleśnego odbędą się w czwartki 31 sierpnia i 7 września 2017 r. o godz. 10.00, w p. 210.

Terminy dyżurów prof. J. Itrich-Drabarek w sesji poprawkowej
2017-08-23 07:48:39

Terminy dyżurów w sesji poprawkowej:

29 sierpnia, wtorek w g. 16.00-17.30

5 września, wtorek, g. 14.00-15.30

 

Dyżury prof. Grzegorza Rydlewskiego we wrześniu
2017-08-22 13:31:06

- 7. września (czwartek) godz. 12.30-14.00

- 8. września (piątek) godz 12.30-14.00

- 13 września (środa) godz. 12.30-14.00

- 21 września (czwartek) godz. 12.30-14.00

Dyżury doc. dr. Bohdana Kaczmarka w sesji poprawkowej letniej
2017-08-22 12:56:33

Dyżury doc. dr. Bohdana Kaczmarka w sesji poprawkowej letniej odbędą się w środy 30 sierpnia i 6 września 2017 w p.208 INP w godz. 11 -12

Program  dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunek politologia
2017-08-04 16:36:26
Prof. dr hab. Krzysztof Pieliński - dyżury w sesji poprawkowej
2017-08-03 13:14:13

Dyżury prof. dra hab. Krzysztofa Pielińskiego w sesji poprawkowej odbędą się:

31 sierpnia w godz. 13.00-14.00

4 września w godz. 13.00-14.00

 

 

Najbliższy dyżur dra hab. Rafała Chwedoruka - 2. 08. 2017r.
2017-07-26 10:33:56

Najbliższy dyżur dra hab. R. Chwedoruka odbędzie się 2 sierpnia o godz. 15.00

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego