Ogłoszenia dla studentów

UWAGA Studenci! Aktualizacja siatek zajęć!
2016-09-26 11:49:05
W zakładce "Plany zajęć" znalazły się zaktualizowane siatki zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2016/17. Najważniejsze zmiany:
 • Politologia (II rok I stopnia):
  • Zajęcia "Myśl polityczna I" (prof. Pieliński) zostają przeniesione z godz. 9:45 na 13:15 do sali 214 (NŚ69) - dzień odbywania zajęć pozostaje bez zmian.
  • Zajęcia "Geografia polityczna i demografia" (doc. Tabor) zostają przeniesione z godz. 13:15 na 11:30 - miejsce oraz dzień odbywania zajęć pozostają bez zmian.
  • Zajęcia "Religie świata" (dr Górowska) zostają przeniesione z wtorku na czwartek, na godz. 9:45 do sali 3 (KP3) - studenci o numerach indeksów 376252 oraz 369224, u których ta zmiana wywoła kolizję z zajęciami z "Psychologii społecznej", zostaną indywidualnie dopisani do innej wybranej grupy z tego przedmiotu
 • Politologia (II rok II stopnia):
  • Zajęcia "Wywieranie wpływu w polityce" (dr Annusewicz) zostają przeniesione na drugą połowę semestru do sali 115 (St. BUW), dzień i godzina odbywania zajęć nie ulegają zmianie
  • Zajęcia "Mechanizmy promocji polityków" (dr Annusewicz) zostają przeniesione na godz. 15:00 do sali 115 (St. BUW), dzień odbywania zajęć nie ulega zmianie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (I rok I stopnia - studia stacjonarne):
  • Zajęcia "Historia bezpieczeństwa wewnętrznego" (dr hab. Szustek) zostają przeniesione z poniedziałku z godz. 9:45 na wtorek na godz. 8:00 do sali 3 (KP3)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (III rok I stopnia - studia stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe):
  • Zajęcia "Kancelarie i prowadzenie dokumentacji niejawnej" (dr Potejko) zostają przeniesione do sali 116 (St. BUW), dzień i godzina odbywania zajęć nie ulegają zmianie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (II rok II stopnia):
  • Wszystkie grupy zajęć "Bezpieczeństwo gospodarcze" (dr hab. Tomaszewski) zostają przeniesione do sali 113 (St. BUW), dzień i godziny odbywania zajęć nie ulegają zmianie
 • Studia euroazjatyckie (II rok II stopnia):
  • Zajęcia "Konwersatorium językowe B2+ (ros.)" (dr hab. Wierzbicki) zostają przeniesione na godz. 8:00, dzień i miejsce odbywania zajęć nie ulegają zmianie
  • Zajęcia "Elity i przywództwo polityczne w państwach Azji Centralnej i Kaukazu" (prof. Bodio) zostają przeniesione na godz. 9:45, dzień i miejsce odbywania zajęć nie ulegają zmianie
  • Zajęcia "Warsztaty analityczne - obszar Bliskiego Wschodu" (dr hab. Szymański) zostają przeniesione do sali 3 (KP3), dzień i miejsce odbywania zajęć nie ulegają zmianie
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy siatkami zajęć ze strony internetowej INP oraz planem zajęć w USOSweb, obowiązuje wersja ze strony internetowej, gdyż tam wszelkie aktualizacje nanoszone są w pierwszej kolejności.
Propozycja Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu
2016-09-23 09:30:43

Szanowni Państwo,

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu wyszło z kolejną interesującą inicjatywą: Gathering & Gardening. Tym razem integracja studentów polskich i zagranicznych odbędzie się podczas zwiedzania i porządkowania Ogrodu Botanicznego UW (30 września i 5 października).

Zainteresowani powinni zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza online do 28 września.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie UCW: http://wolontariat.uw.edu.pl/gg/

Uwaga Studenci !!!
2016-09-22 13:36:10

W dniach 28 – 29  września 2016 sekretariat studiów ul. Krakowskie Przedmieście 3 pokój 204 w związku z inauguracją roku akademickiego czynny będzie w godz. 13.oo – 16.oo

Uwaga Studenci !!! BW I i II stopnia oraz Politologia I stopnia studia niestacjonarne (zaoczne)
2016-09-22 13:35:38

W dniu 1 października 2016 r. sobota w związku z inauguracją I roku studiów sekretariat czynny w godzinach 11.oo – 14.oo pok. 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3.

Uwaga Studenci !!! BW I i II stopnia oraz Politologia I stopnia studia niestacjonarne (zaoczne)
2016-09-21 21:02:41

W dniu 1 października 2016 r. sobota w związku z inauguracją I roku studiów sekretariat czynny w godzinach 11.oo – 14.oo pok. 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3

Uwaga! Studenci Studiów Zaocznych rejestracja na lektoraty
2016-09-19 14:08:46

Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2016/2017 dla studentów zaocznych będzie miała dwie tury:

I tura: 24.09. – 16.10

II tura: 04.11. – 13.12

Obie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – Rejestracja żetonowa:

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2016Z-JO-Z

2. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły:

http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/rejestracja-na-lektoraty

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

3. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny do 24.10.2016 pod adresem:

http://kampus.come.uw.edu.pl/mod/page/view.php?id=34050

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

4. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów, może się zapisać do wybranej grupy.

5. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

6. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

Dyżur administracyjny dr Aleksandry ZIĘBY
2016-09-19 14:07:14

Dyżur administracyjny dr Aleksandry ZIĘBY KIEROWNIKA Bezpieczeństwa Wewnętrznego II ST./Dzienne odbędzie się w dn.21.09.2016 godz.11.00-12.00

DYŻUR KIEROWNIKA dr hab. Tomasza Słomki
2016-09-19 14:06:53

DYŻUR KIEROWNIKA dr hab. Tomasza Słomki Bezpieczeństwo wewnętrzne(wieczorowe) I stopień w dn.19.09.2016 odwołany

"Debiut naukowy 2016" – "Zrównoważony Rozwój"
2016-09-19 14:05:53
Oferta płatnych staży dla studentów
2016-09-16 10:18:57

OAN Sp. z o.o. działająca w obszarze marketingu internetowego (http://oan.pl) przyjmie na staż 2 osoby na stanowisku New Business. Staż jest płatny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr Robertem Staniszewskim (e-mail: robert.staniszewski@uw.edu.pl). W temacie maila prosimy dopisać: Staż Oan. Poza kompetencjami decyduje kolejność zgłoszeń. Oferta jest ważna do dnia 21 września br.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego