Ogłoszenia dla studentów

Rejestracja na seminaria magisterskie dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego (studia II st., niestacjonarne zaoczne) II rok w roku akademickim 2016/2017
2016-10-02 12:44:56

Szanowni Państwo

Rejestracja na seminaria magisterskie rozpoczyna się 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 21:00 i odbywa się za pośrednictwem internetowego systemu USOSweb – https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl i potrwa do 17 października 2016 r. (poniedziałek)

Studenci rejestrują się do jednej z czterech niżej wymienionych osób:

 1. prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek
 2. prof. dr ha. Izabela Malinowska
 3. dr hab. Tomasz Kownacki
 4. dr hab. Zbigniew Siemiątkowski

Liczba seminarzystów każdego seminarium nie może przekroczyć 11 osób.

W celu sprawnej rejestracji uprasza się o uprzednie sprawdzenie działania hasła logującego do USOSweb (jest to hasło wygenerowane przy rejestracji do IRK).

W przypadku jego braku lub innych problemów proszę o kontakt z sekretariatem.

Rejestracja na seminaria licencjackie dla studentów Politologii (studia I st., niestacjonarne zaoczne) III rok w roku akademickim 2016/2017
2016-10-02 12:44:13

Szanowni Państwo

Rejestracja na seminaria licencjackie rozpoczyna się 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 21:00 i odbywa się za pośrednictwem internetowego systemu USOSweb – https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl i trwa do 17 października 2016 r. (poniedziałek)

W przypadku niezarejestrowania się prowadzący seminarium licencjackie nie będzie mógł wstawić zaliczenia do USOS-a, a tym samym nie będzie można zaliczyć semestru.

Studenci rejestrują się do dr Bartłomieja Biskupa

W celu sprawnej rejestracji uprasza się o uprzednie sprawdzenie działania hasła logującego do USOSweb (jest to hasło wygenerowane przy rejestracji do IRK).

W przypadku jego braku lub innych problemów proszę o kontakt z sekretariatem.

Wykład System polityczny Izraela z Prof.Szewach Weissem
2016-09-29 19:15:25

Pierwszy wykład System polityczny Izraela z Prof.Szewach Weissem odbędzie się dn.11.10.2016 godz.16.30 w s.1

Dyżur dr Małgorzaty Kaczorowskiej
2016-09-29 19:00:33

Dyżur dr Małgorzaty Kaczorowskiej odbędzie się wyjatkowo i jednorazowo w pierwszym tygodniu października we wtorek 4.10.2016 (a nie w środę - 5.10.2016) w godz. 17:00-18:30.

Studenci II roku politologii I stopnia
2016-09-28 16:03:01

Uprzejmie informujemy, że dorejestrowanie na zajęcia modułowe odbywać się będzie  w drodze decyzji administracyjnej Kierownika studiów. Na podaniu powinna być odnotowana zgoda wykładowcy na przyjęcie do grupy zajęciowej.

Zajęcia w czwartek o 8:00 ("Wiedza o kulturze") zostają przeniesione z sali 101 do sali 115 (d. BUW).

UWAGA Studenci! Aktualizacja siatek zajęć!
2016-09-26 11:49:05
W zakładce "Plany zajęć" znalazły się zaktualizowane siatki zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2016/17. Najważniejsze zmiany:
 • Politologia (II rok I stopnia):
  • Zajęcia "Myśl polityczna I" (prof. Pieliński) zostają przeniesione z godz. 9:45 na 13:15 do sali 214 (NŚ69) - dzień odbywania zajęć pozostaje bez zmian.
  • Zajęcia "Geografia polityczna i demografia" (doc. Tabor) zostają przeniesione z godz. 13:15 na 11:30 - miejsce oraz dzień odbywania zajęć pozostają bez zmian.
  • Zajęcia "Religie świata" (dr Górowska) zostają przeniesione z wtorku na czwartek, na godz. 9:45 do sali 3 (KP3) - studenci o numerach indeksów 376252 oraz 369224, u których ta zmiana wywoła kolizję z zajęciami z "Psychologii społecznej", zostaną indywidualnie dopisani do innej wybranej grupy z tego przedmiotu
 • Politologia (II rok II stopnia):
  • Zajęcia "Wywieranie wpływu w polityce" (dr Annusewicz) zostają przeniesione na drugą połowę semestru do sali 115 (St. BUW), dzień i godzina odbywania zajęć nie ulegają zmianie
  • Zajęcia "Mechanizmy promocji polityków" (dr Annusewicz) zostają przeniesione na godz. 15:00 do sali 115 (St. BUW), dzień odbywania zajęć nie ulega zmianie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (I rok I stopnia - studia stacjonarne):
  • Zajęcia "Historia bezpieczeństwa wewnętrznego" (dr hab. Szustek) zostają przeniesione z poniedziałku z godz. 9:45 na wtorek na godz. 8:00 do sali 3 (KP3)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (III rok I stopnia - studia stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe):
  • Zajęcia "Kancelarie i prowadzenie dokumentacji niejawnej" (dr Potejko) zostają przeniesione do sali 116 (St. BUW), dzień i godzina odbywania zajęć nie ulegają zmianie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (II rok II stopnia):
  • Wszystkie grupy zajęć "Bezpieczeństwo gospodarcze" (dr hab. Tomaszewski) zostają przeniesione do sali 113 (St. BUW), dzień i godziny odbywania zajęć nie ulegają zmianie
 • Studia euroazjatyckie (II rok II stopnia):
  • Zajęcia "Konwersatorium językowe B2+ (ros.)" (dr hab. Wierzbicki) zostają przeniesione na godz. 8:00, dzień i miejsce odbywania zajęć nie ulegają zmianie
  • Zajęcia "Elity i przywództwo polityczne w państwach Azji Centralnej i Kaukazu" (prof. Bodio) zostają przeniesione na godz. 9:45, dzień i miejsce odbywania zajęć nie ulegają zmianie
  • Zajęcia "Warsztaty analityczne - obszar Bliskiego Wschodu" (dr hab. Szymański) zostają przeniesione do sali 3 (KP3), dzień i miejsce odbywania zajęć nie ulegają zmianie
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy siatkami zajęć ze strony internetowej INP oraz planem zajęć w USOSweb, obowiązuje wersja ze strony internetowej, gdyż tam wszelkie aktualizacje nanoszone są w pierwszej kolejności.
Propozycja Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu
2016-09-23 09:30:43

Szanowni Państwo,

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu wyszło z kolejną interesującą inicjatywą: Gathering & Gardening. Tym razem integracja studentów polskich i zagranicznych odbędzie się podczas zwiedzania i porządkowania Ogrodu Botanicznego UW (30 września i 5 października).

Zainteresowani powinni zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza online do 28 września.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie UCW: http://wolontariat.uw.edu.pl/gg/

Uwaga Studenci !!!
2016-09-22 13:36:10

W dniach 28 – 29  września 2016 sekretariat studiów ul. Krakowskie Przedmieście 3 pokój 204 w związku z inauguracją roku akademickiego czynny będzie w godz. 13.oo – 16.oo

Uwaga Studenci !!! BW I i II stopnia oraz Politologia I stopnia studia niestacjonarne (zaoczne)
2016-09-22 13:35:38

W dniu 1 października 2016 r. sobota w związku z inauguracją I roku studiów sekretariat czynny w godzinach 11.oo – 14.oo pok. 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego