Ogłoszenia dla studentów

Dyżur dydaktyczny dr M. Kaczorowskiej
2018-09-26 10:59:13

Pierwszy dyżur dydaktyczny dr M. Kaczorowskiej odbędzie się  w dniu 3.10.2018 r. w sali 317, w budynku Collegium Politicum.

Studenci II roku studiów w roku akademickim 2017/2018 Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne zaoczne I stopnia
2018-09-19 13:09:23

Student, który pragnie zrezygnować z egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2 na rzecz poświadczenia biegłości językowej poprzez zaliczenie lektoratu na poziomie B2 powinien złożyć stosowne podanie w sekcji studenckiej (pok. 12, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Gmach Audytoryjny) skierowane do Pani Prodziekan ds. studenckich dr Justyny Godlewskiej-Szyrkowej (druk dostępny na stronie wnpism) po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej. Warunkiem uzyskania zgody jest zaliczenie 240 godzin lektoratu (przynajmniej  1 semestr na poziomie B2) oraz zaliczenie dodatkowego OGUNa uzupełniającego brakujące 2 ECTS.

Podanie składamy wraz z kartą przebiegu studiów do 24.09.2018 r.

Kierownik studiów
dr hab. Anna Sroka

Dyżur dr Marcina Tobiasza w dniu 13.09.2018 r. zostaje odwołany.
2018-09-12 13:38:54

Dyżur dr Marcina Tobiasza w dniu 13.09.2018 r. zostaje odwołany. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się drogą mailową.

Dyżur dr A. Mirskiej z dnia 14.09.2018 r. zostaje przeniesiony na 12.09.2018 r. godz. 10.30-11.30.
2018-09-10 11:17:24

Dyżur dr A. Mirskiej z dnia 14.09.2018 r. zostaje przeniesiony na 12.09.2018 r. godz. 10.30-11.30. 

Dyżur dr E. Sękowskiej - Grodzickiej z dnia 13.09.2018 zostaje przeniesiony na 18.09.2018 w godz. 13:30-15:00.
2018-09-10 07:21:54

Dyżur dr E. Sękowskiej - Grodzickiej z dnia 13.09.2018 zostaje przeniesiony na 18.09.2018 w godz. 13:30-15:00.

Dyżur dr D. Midera przełożony na poniedziałek na godzinę 11:30 - 13:00
2018-09-07 07:35:24

Dyżur dr D. Midera przełożony na poniedziałek na godzinę 11:30 - 13:00.

Dyżur dr hab., prof. UW Andrzeja Wierzbickiego
2018-09-07 06:25:40

Dyżur dr hab. prof. UW Andrzeja Wierzbickiego w sesji poprawkowej odbędzie się w czwartek 13-go września w godz.12.00-14.00.

Przełożony dyżur dr hab. Anny Sroki na 10 września godz. 13:00-14:30
2018-09-05 07:26:45

Dyżur dr hab. Anny Sroki zostaje przełożony na poniedziałek 10 września godz. 13:00-14:30

Dyżury administracyjne Kierownika Politologii
2018-08-22 12:21:53

Dyżury administracyjne Kierownika Politologii:
11.09 11.00-12.30
14.09 11.00-12.30

Dodatkowy dyżur dr Renaty Mieńkowskiej-Norkiene
2018-07-10 12:23:33

Dodatkowy dyżur dr Renaty Mieńkowskiej-Norkieneodbędzie się 13 lipca (piątek) o godzinie 11:30-13:00 w sali 202.

 

Dr Renata Mieńkowska-Norkiene will hold additional office hours on Friday 13 July 2018, 11.30-13.00 in room 202.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego