Ogłoszenia dla studentów

Praktyki w IAB Polska dla studentów INP UW
2016-05-06 11:06:09

Informacja

Osoby aplikujące na praktyki w IAB Polska prosimy w treści e-maila o dodanie informacji - Jestem studentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu na praktyki decyduje uzasadnienie merytoryczne oraz kolejność zgłoszeń

DYŻURY dr Justyny Otto
2016-05-05 09:29:48

DYŻURY dr Justyny Otto z dnia 5 maja 2016 roku zostają przeniesione na dzień 9 maja. Dyżur dydaktyczny odbędzie się w godz.13.00-13.55 (sala 103 ul.Nowy Świat 67), a dyżur administracyjny w godz. 14.00-14.55 (sala 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3).

Program praktyk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
2016-04-28 16:43:42

Uwaga STUDENCI! Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie serdecznie zaprasza studentów uczelni z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w II edycji programu „Praktyki u Marszałka”.

Szczegółowe informacje - w załączniku.

Studenci II roku zaocznych studiów Politologii I stopnia
2016-04-28 16:41:29

Zgodnie z programem studiów, w semestrze zimowym przyszłego roku akademickiego rozpoczną się specjalizacje. W celu ich dopasowania do oczekiwań Studentów uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji.

Uwaga:
Deklaracje będą przyjmowane do dnia 18.05.2016 r. w sekcji studiów zaocznych pokój 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3.
Wyniki dokonanych wyborów zostaną przesłane Dyrekcji Instytutu w celu ich zatwierdzenia i ustalenia, która specjalizacja zostanie uruchomiona.

Deklaracja (załącznik)

Studenci II roku zaocznych studiów Bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia
2016-04-28 16:39:07

Zgodnie z programem studiów, w semestrze zimowym przyszłego roku akademickiego rozpoczną się specjalizacje. W celu ich dopasowania do oczekiwań Studentów uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji.

Uwaga:
Deklaracje będą przyjmowane do dnia 18.05.2016 r. w sekcji studiów zaocznych pokój 204 ul. Krakowskie Przedmieście 3.
Wyniki dokonanych wyborów zostaną przesłane Dyrekcji Instytutu w celu ich zatwierdzenia i ustalenia liczby uruchomionych specjalizacji.

Deklaracja (załącznik)

Odwołane zajęcia z prof. Filipowiczem
2016-04-28 11:29:27

W dniu 28.04.2016 roku zajęcia z prof. Filipowiczem o godz. 15:00 zostają odwołane

Godziny dziekańskie 13 maja 2016 r.
2016-04-28 11:29:00
Godziny dziekańskie 04-05-2016
2016-04-27 09:54:50
UWAGA OFERTA PRAKTYK STUDENCKICH!
2016-04-27 09:53:29

Dom Kultury „Włochy” zaprasza studentów do odbycia praktyk podczas ośmiu artystycznych wydarzeń plenerowych organizowanych od 4 czerwca do 27 sierpnia 2016 r. Szczegoły oferty w załączniku.

Plakat

Informacja

Odwołany dyżur dr Daniela Przastka
2016-04-22 15:24:45

W dniu 26.04.2016 roku dyżur dr Daniela Przastka zostaje odwołany

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego